Belastingplan van Obama 1. 2. 3. 4. Herinvoering belastingtarief van 39,6 procent voor inkomens boven de 200.000 dollar Vermogensbelasting ( capital gains tax ) van 15 procent wordt gelijkgesteld aan loonbelasting Invoering van de Buffett-regel: iedereen met een jaarinkomen van meer dan 1 miljoen dollar moet tenminste 30 procent belasting betalen Afschaffen van belastingvoordelen voor bijvoorbeeld grote energiebedrijven en de aanschaf van bedrijfsvliegtuigen.