Waarom staat er zoveel Engels in nrc.next?

„Ik dacht een abonnement te hebben genomen op een Nederlandse krant”, schrijft Agnes van Boheemen-Vollebregt uit Stompwijk. „Maar het wordt met de dag erger. Hele zinnen Engels achter elkaar.” Waarom staat er zoveel Engels in nrc.next, vraagt ze ons.

Dat er zoveel Engels in nrc.next staat is onderdeel van een verengelsing van de Nederlandse taal, die begon na de Tweede Wereldoorlog. Dat vertelt Peter Smulders, directeur van Genootschap Onze Taal. „Taalbeïnvloeding is meestal cultuurbeïnvloeding”, zegt hij. „Nadat de Amerikanen en Engelsen ons hadden bevrijd, is hun culturele invloed gebleven. Daardoor verspreidde Engels zich naar allerlei domeinen: wetenschap, reclame, bedrijfsleven.”

Zo’n ontwikkeling is op zich niet nieuw. „Nederlands is de afgelopen duizend jaar beïnvloed door vier grote talen”, vertelt Smulders. „In de Middeleeuwen was het Latijn dominant als taal van de elite. Overigens brachten de Romeinen 2000 jaar geleden al stenen straten, dus het woord ‘straat’ werd uit het Latijn overgenomen.” Net als ‘computer’ en ‘smartphone’ nu.

In de 18de en 19de eeuw kreeg het Frans de overhand. „Vooral de adel gebruikte deze taal, als statussymbool”, zegt Smulders. Eind 19de eeuw groeide de Duitse invloed in de techniek, wetenschap en filosofie. Smulders: „Dat daalde af naar onze maatschappij en kranten.” Men verzette zich tegen deze verduitsing: in 1931 werd daartoe het Genootschap Onze Taal opgericht.

Is het dus een normale ontwikkeling, dat we nu zoveel Engels gebruiken? „Als je maar ver genoeg terug gaat bestaat ongeveer 75 procent van het Nederlands uit leenwoorden”, zegt Smulders. „Maar”, voegt hij toe, „Wat nu anders is dan voorheen, is de mate waarin we onze moedertaal loslaten. In de wetenschap krijgt het Nederlands nu een tweederangs positie. Dat is een fundamentelere bedreiging voor de taal.”

Een telling van de woorden in NRC Handelsblad door Nicoline van der Sijs liet zien dat 30 procent van de woorden in de krant leenwoorden waren, waarvan 2,3 procent Engels. „Dat onderzoek is wel zeventien jaar oud”, zegt Smulders. „Er is dus wel behoefte aan een actuele telling.”

    • Maite Vermeulen