‘Rijk wil af van bijzondere arbeidsvoorwaarden ambtenaren’

Aan de speciale arbeidsvoorwaarden van ambtenaren moet volgens de overheid maar eens een eind worden gemaakt. De speciale status zou moeten plaatsmaken voor de gebruiken zoals die ook gelden in de marktsector.

Het Financieele Dagblad meldt dit nieuws vanochtend en baseert zicht op ‘Haagse bronnen’. Nu kunnen ambtenaren alleen indien ze zelf willen worden herplaatst bij lagere overheden als provincies en gemeenten. Het Rijk wil zonder gedoe kunnen overplaatsen, ook naar bijvoorbeeld bedrijven.

Het kabinet wil structureel 800 miljoen euro besparen op het ambtenarenapparaat. Volgens het FD staan 15.000 tot 123.000 banen op de tocht. Het Rijk zou bij het ontslaan ook afwillen van het nu gehanteerde ‘last in, first out’-principe. In alle leeftijdscategorieën zouden dan mensen kunnen worden weggestuurd.

Ook de loonaanvulling moet worden versoberd en afgebouwd. Nu wordt een boventallige ambtenaar een baan aangeboden en wordt salaris zo nodig aangevuld tot het oude niveau. In de toekomst moet een andere baan aanvaard worden, anders volgt ontslag zonder oprotpremie. Wordt de nieuwe functie aanvaardt, geldt de loonaanvulling in afbouwende mate nog voor enkele jaren.

    • Jules Seegers