Kort nieuws Economie

Recessie in Japan dieper dan verwacht

Rotterdam. De Japanse economie is in het vierde kwartaal meer dan verwacht gekrompen, vooral door zwakte in de exporten en maakindustrie, de sterke yen en de overstromingen in Thailand. Het Japanse bbp nam in de laatste drie maanden van 2011 af met 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Economen rekenden op een krimp van 1,6 procent. De cijfers geven aan dat de Japanse economie kwetsbaar blijft voor externe factoren. In het derde kwartaal groeide de economie nog flink, door sterke stijgingen van de export en productie. Die trend sloeg in het vierde kwartaal weer om. De uitvoer van halfgeleiders en auto's speelden een belangrijke rol in de daling van de exporten met 3,1 procent. (Novum)

Wereldhave boekt licht lager direct resultaat

Amsterdam. Wereldhave heeft over het afgelopen jaar een licht lager direct resultaat geboekt, met name door hogere rentekosten en valutaverschillen die negatief uitpakten. Dat meldde het vastgoedbedrijf maandag. Het direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, daalde met 2,5 miljoen euro tot 113,4 miljoen euro. Het indirecte resultaat, waar de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed in zitten, kwam over 2011 uit op 50,4 miljoen euro negatief, in vergelijking tot 20,8 miljoen euro negatief in 2010. (Novum)

Belastingdienst aan de slag met twittervragen

Rotterdam. Voor vragen over de belastingaangifte kunnen mensen voortaan ook terecht op Twitter. Belastingambtenaren beantwoorden op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur vragen via het account @BDaangifte. Op vrijdag gaan de twitterambtenaren al om 17.00 uur naar huis. De aangifte over 2011 moet voor 1 april binnen zijn. Na die datum gaat de Belastingdienst weer offline. Omdat de grootste drukte in maart verwacht wordt, is het twitteraccount dan ook vrijdagavond en zaterdag bereikbaar. (Novum)