'In basisonderwijs dreigen duizenden banen te verdwijnen'

Duizenden leerkrachten in het basisonderwijs dreigen op korte termijn hun baan te verliezen. Dat komt door een opeenstapeling van overheidskortingen. Volgens de PO-raad, belangenbehartiger van negenhonderd schoolbesturen, lopen de „sluipende bezuinigingen” op tot 900 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 10 procent van het bedrag dat het ministerie dit jaar in het basisonderwijs steekt.

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) deelt het beeld dat de PO-Raad schetst niet. „Het bedrag dat scholen per leerling krijgen is de afgelopen jaren gestegen.” Schoolbesturen bepalen zelf hoe zij hun geld besteden, aldus Van Bijsterveldt. Veel scholen hebben te maken met minder leerlingen. „Dat heeft consequenties voor hun budget. Besturen moeten scherpe keuzes maken.”

Volgens bestuurslid Simone Walvisch van de PO-raad negeert Van Bijsterveldt de werkelijkheid. „De minister baseert zich op de situatie van 2009 en 2010.” Door dalende inkomsten en stijgende lasten zijn basisscholen genoodzaakt om vooral jonge en dus goedkope leraren te ontslaan, stelt Walvisch. „De nekslag zijn de oplopende personeelskosten, die de Rijksoverheid sinds 2006 niet meer compenseert.”

Naast de werkgeverslasten, zoals verplichte premies voor de pensioen- en vervangingsfondsen, stijgen de materiaalkosten en de energieprijzen. Schoolbesturen zijn daardoor genoodzaakt te kiezen voor grote(re) klassen en zullen onder meer bezuinigen op schoonmaakkosten, zegt Walvisch. Vorig jaar liep het tekort van de 7.500 basisscholen op tot 182 miljoen euro, aldus de PO-raad.

Het basisonderwijs telde in 2010 ruim 1,6 miljoen leerlingen en 135.437 arbeidsplaatsen.

In de korting van 900 miljoen euro is de aangekondigde bezuiniging van 300 miljoen euro op het passend onderwijs (voor leerlingen met extra begeleiding) meegeteld. Scholen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 augustus 2013 verplicht leerlingen toe te laten die extra begeleiding nodig hebben. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog aannemen. De onderwijsbonden hebben 6 maart tot landelijke stakingsdag uitgeroepen.

Hoeveel leraren hun banen zullen verliezen, is vooralsnog onduidelijk. Walvisch: „Uit cijfers van het ABP blijkt dat er vorig jaar alleen al zesduizend leraren zijn ontslagen.”