EU moet in actie komen tegen Syrisch bloedbad

Guy Verhofstadt schrijft in een open brief aan de Hoge Vertegenwoordiger van de EU dat de EU niet nog langer kan talmen, terwijl het regime in Syrië doorgaat met een slachting onder zijn burgers.

Geachte Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, mevrouw Ashton,

Dertig jaar na het bloedbad in de straten van het Syrische Hama zou de internationale gemeenschap beter moeten weten. Spijtig genoeg hebben we onze les niet geleerd. Vandaag, in Homs en in de straten van andere Syrische steden, herhalen zich de fouten uit het verleden.

De aanhoudende slachtpartijen in Syrië dwingen de internationale gemeenschap op te treden. We moeten nu handelen om het bloedvergieten van duizenden onschuldige Syriërs een halt toe te roepen.

Duizenden en duizenden Syriërs zullen de hoogste prijs betalen als we onze meningsverschillen niet opzij kunnen zetten en het belang van het Syrische volk als primordiaal beschouwen. Wat vandaag in Homs gebeurt, is overduidelijk het ‘Benghazimoment’ van Syrië. Het is ofwel handelen, ofwel schuldig de andere kant op kijken.

Gisteren besliste de Arabische Liga om alle diplomatieke banden met Syrië te bevriezen, om de oppositie politiek en financieel te steunen, om de Verenigde Naties te vragen een gemengde vredesmacht van de VN en Arabische soldaten naar Syrië te sturen en om op 23 februari in Tunesië een bijeenkomst te beleggen van de ‘Vrienden van Syrië’.

Die vergadering moet een gezamenlijke strategie uitwerken over de toekomst van Syrië. Wij moeten de Liga steunen. De Europese Unie moet als eerste haar aanwezigheid toezeggen op de Tunesiëconferentie.

Dit komt concreet neer op intensivering van de samenwerking die u heeft opgezet met de Arabische Liga, de Verenigde Staten en Turkije. Samen met mijn collega’s in de Amerikaanse Senaat roep ik u op om een contactgroep in het leven te roepen, de ‘Friends of the Syrian People’, waarin landen die actief willen meewerken aan democratische hervormingen in Syrië samenkomen, met Turkije en de leden van de Arabische Liga. Een vergadering van zo’n contactgroep moet bij wijze van spreken al binnen de komende uren plaatsvinden en drie belangrijke doelstellingen nastreven.

Ten eerste moet deze contactgroep een operationeel plan voorbereiden voor een humanitaire interventie in Syrië, met inbegrip van het creëren van veiligheidszones langs de Turks-Syrische grens en de grens tussen Syrië en Jordanië, alsmede humanitaire corridors daarnaartoe, opdat deze zones bereikbaar zijn. Aan dit plan moeten de Arabische Liga, Turkije, de VS en de EU samenwerken.

Ten tweede moet de contactgroep bepalen welke materiële en technische ondersteuning kan worden geboden aan Syrische organisaties die het volk vertegenwoordigen. Hier vragen ze duidelijk om. Deze organisaties moeten wel de bescherming van de mensenrechten en de vrijheid van godsdienst voor ogen hebben en niet het terrorisme of het destabiliseren van de buurlanden. Tegelijkertijd moeten de sancties die nu van kracht zijn, worden verhard en worden gericht op alle mensen, ambtenaren en overheidsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor of zich mede schuldig maken aan het schenden van de mensenrechten in Syrië.

Ten derde mag de historische vergissing van het veto van China en Rusland in de VN-Veiligheidsraad niet het einde betekenen van onze inspanningen. We mogen ons achter dit veto niet verschuilen en er ons zeker niet door laten verlammen. De bovenvermelde maatregelen moeten worden geïntegreerd in het actieplan dat de Arabische Liga op 2 november 2011 opstelde en moeten opnieuw op de tafel van de VN-Veiligheidsraad worden gelegd. Tegelijk moet de contactgroep Friends of the Syrian People echt vorm krijgen, opdat zij het platform kan zijn voor een coalition of the willing, waarin de EU een actieve rol speelt.

We moeten nu handelen om het Syrische volk te verlossen van het onwettige en criminele regime van Bashar al-Assad. We moeten alle opties overwegen. Dit houdt de ondersteuning van de oppositie in en de samenwerking met onze internationale partners in het zoeken naar een democratische omwenteling die aan de legitieme eisen van het Syrische volk beantwoordt en is gebaseerd op een proces van nationale politieke dialoog, waaraan alle democratische krachten en de burgerbewegingen deelnemen.

Al bijna een jaar, mevrouw Ashton, doodt het Syrische regime elke dag burgers. Er is geen tijd meer om te praten, laat staan te twijfelen. We hebben de verantwoordelijkheid om het Syrische volk te beschermen, zonder een oorlog uit te lokken.

Het is tijd om in actie te komen.

Met achtingsvolle groet,

Guy Verhofstadt, fractievoorzitter van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa in het Europees Parlement.

    • Guy Verhofstadt