Denkbeeld

Albert Einstein (1879-1955) zou gezegd hebben: ‘Waanzin is steeds hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten’. De foto is van Frans Tijssens, Egmond aan Zee.

Heb je een foto bij dit citaat? Mail je foto met naam en woonplaats naar klik@nrc.nl onder vermelding van ‘denkbeeld Einstein’.