Correcties en aanvullingen

Mensen in politieleiding die niet zwaar genoeg zijn

Boven het vraaggesprek met politiedeskundige Cyrille Fijnaut, ‘De top van onze politie is incapabel’ (10 februari, pagina 6), staat een uitspraak die niet is gedaan door de geïnterviewde. Letterlijk zei hij op een vraag over de politietop: „Dat er in de leiding mensen zitten die niet zwaar genoeg zijn. Die niet voldoende gekwalificeerd zijn. Die behendig hiphoppend als managers de top van de politie hebben bereikt. Aan de andere kant: ik ken een stel heel capabele mensen in de top.”

Europese pensioenplannen

In de brief Europese pensioenplannen vormen een groot risico voor Nederlandse ouderen (10 februari, pagina 18) staat door een fout ter redactie dat Brussel aanstaande dinsdag Europese pensioenplannen publiceert. Dit moet zijn: aanstaande donderdag.

Frans Zoetemelk

Bij het artikel Een echte sportman die overal voor in was (11 februari, Opinie &Debat, pagina 16) staat een verkeerde foto afgedrukt. Het betreft een foto van de overleden kapelaan Leo Brueren. Links staat de juiste foto, van Frans Zoetemelk.