Brieven

Hersenloos gedweep met de monarchie

De boosheid van Frank Vermeulen is volkomen terecht en begrijpelijk, na het ontdekte „geknipmes voor het koningshuis” (Opinie, 8 februari). Niet alleen de RVD en de Stichting Machiavelli, ook media als de Volkskrant en de NOS dwepen bijna hersenloos met de monarchie, die een overblijfsel is en elke democratische grondslag mist. Vermeulen ziet Oranje als folklore, waarin burgers met overvloedig enthousiasme een onderdanenrol verkiezen. Hij analyseert scherp en roept op dit anachronisme van zich af te schudden. Samen met Vermeulen hoop ik dat de burger ophoudt met „buigen”.

Manuel Sewgobind

Nieuwegein

Bedrijfsleven zit niet op wetenschap te wachten

Het kabinet heeft aangekondigd ingrijpend te bezuinigen op onderzoek. Nederlandse wetenschappers moeten niet bang moeten zijn voor verandering, maar zoeken naar een koppeling met het bedrijfsleven, want dat ‘legt zelf wel bij’.

Wat nooit wordt onderbouwd, is waarom het eigenlijk zo nodig anders moet in deze voor ons cruciale kenniseconomie. Het gaat uitstekend met de Nederlandse wetenschap: in de top-200 van de wereld zijn 12 van de 13 Nederlandse universiteiten genoemd. Maar wellicht nog belangrijker: zit het bedrijfsleven te wachten om in crisistijden 700 miljoen euro per jaar extra te besteden aan onderzoek?

De koppeling tussen wetenschap en bedrijfsleven biedt niet alleen voordelen. Dit bleek tijdens de in 2011 door het ministerie van OC&W georganiseerde ‘Masterklasse in de lift’. Onder de aanwezige bedrijfsvertegenwoordigers was er vooral sprake van terughoudendheid. Het bedrijfsleven had niet zo’n zin om ‘zelf wel bij te leggen’.

Christine Moser

Promovenda in de organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Oudjes

Natuurlijk, de mening van een columnist is niet noodzakelijkerwijs die van de redactie van de krant. Maar nrc.next maakt het met de column van neurowetenschapper Victor Lamme wel erg bont (Zin, 10 februari).

Lamme geeft een persoonlijke, en nogal tendentieuze mening weer op het thema ‘vrijwillige euthanasie’. Hij ridiculiseert het feit dat mensen uit vrije wil hulp vragen bij het beëindigen van een in hun beleving zinloos bestaan. Hiermee draagt Lamme bij aan een sfeer waarin de bewuste vrije keuze van mensen in nood wordt gelijkgesteld met een hype rond „oudjes” die hun leven willen beëindigen”.

J.W. Breuk

Amsterdam

    • Christine Moser
    • J.W. Breuk
    • Manuel Sewgobind