Zorg over nationale politie leeft breed

Zorgen over de inrichting van de nationale politie in Nederland leven breed, van politievakbond en burgemeesters tot aan de Tweede Kamer. De PvdA wil minister Opstelten voor tekst en uitleg naar de Tweede Kamer halen.

Aanleiding is de kritiek die politiedeskundige en oud-hoogleraar Cyrille Fijnaut vrijdag in deze krant uitte. Hij vindt het ontwerpplan van het ministerie van Veiligheid en Justitie „gevaarlijk”. Volgens Fijnaut mist het plan een analyse van de problemen waarmee Nederland op politiegebied wordt geconfronteerd.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt de kritiek een zorgelijk signaal: „Kennelijk is de politie alleen bezig een enorme bureaucratie te organiseren, in plaats van stappen vooruit te zetten. De veiligheid van mensen komt hiermee in het geding.”

Kuiken wil een debat, andere partijen zeggen vooral dat ze Opstelten in de gaten houden. Nine Kooiman (SP): „We kijken streng toe of Opstelten de beloften waarmaakt die hij heeft gedaan vóórdat wij met de wet konden instemmen.” De Tweede Kamer stemde eind vorig jaar unaniem in met de nieuwe Politiewet, de Eerste Kamer volgt waarschijnlijk binnenkort.

Ook politievakbond NPB is bezorgd. Jan Willem van de Pol vindt, net als Cyrille Fijnaut, dat de uitwerking zich tot nu toe te veel tot de tekentafel beperkt. „Als ik vraag wat de nationale politie voor de wijkagent in Delftshaven betekent, dan blijft nog een beetje stil.” De onzekerheid binnen de organisatie is groot, ziet Van de Pol: „Het tempo ligt hoog, en de veranderingen zijn massaal.”

Het zogenoemde inrichtingsplan, waarin de nationale politie concreet vorm krijgt, komt pas naar buiten na de stemming in de senaat. Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, wacht er met spanning op. Tot nog toe vindt zij de positie van de burgemeester niet goed geregeld. Die blijft namelijk verantwoordelijk voor openbare orde en hulpverlening, maar heeft over inzet en verdeling van politiemensen niets meer te zeggen. „Hoe pakt dat uit in de praktijk?”

Veiligheid en Justitie wuift de kritiek weg. Een woordvoerder: „De lokale inbedding van de nationale politie wordt gewaarborgd. Het gezag over de politie verandert niet.”