Obama doet concessie over ‘pil’

De Amerikaanse president Obama heeft vrijdag een omstreden voorstel aangepast om ook religieuze instellingen te verplichten tot het gratis aanbieden van voorbehoedmiddelen aan hun personeel. Hij hoopt met de wijziging te voorkomen dat veel gelovige Amerikanen zich van hem afkeren bij de presidentsverkiezingen later dit jaar.

Het nieuwe voorstel, dat vrijdag door Obama op een persconferentie in het Witte Huis werd bekendgemaakt, verplicht niet de religieuze instellingen zelf maar hun verzekeraars om gratis voorbehoedmiddelen aan te bieden aan hun medewerkers. De Amerikaanse katholieke bisschoppenconferentie verwelkomde de wijziging als „een eerste stap in de goede richting”.

Het oorspronkelijke voorstel deed vooral onder katholieke organisaties veel stof opwaaien omdat Obama hiermee voorbijging aan de leer van het Vaticaan die het gebruik van voorbehoedmiddelen onder geen beding toestaat. Ook De Republikeinen, die er een goede gelegenheid in zagen om Obama de voet dwars te zetten, veroordeelden het plan. Ze schilderden het af als een aanval op religieuze vrijheid. Kerken zelf kregen overigens ook in de eerste versie van zijn plan al dispensatie, maar ziekenhuizen en educatieve instellingen op religieuze grondslag niet.

Sommige adviseurs van Obama waren eveneens ongelukkig met het eerste plan. Volgens Obama blijft het echter van het grootste belang dat alle vrouwen in de VS toegang hebben tot voorbehoedmiddelen, ongeacht voor wie ze werken. In zijn nieuwe voorstel hoeven mensen volgens hem niet langer te kiezen tussen „de vrijheid van godsdienst en fundamentele eerlijkheid”. (Reuters, BBC)