Id, Ego en Superego gevonden

Op internet zwerft momenteel een prachtige parodie: een wetenschappelijk artikel uit het niet-bestaande tijdschrift Psyence (in de exacte lay-out van een artikel uit Science) waarin het bestaan van de Freudiaanse concepten Id, Ego en Superego in de hersenen zou zijn aangetoond. De auteurs noemen zich Steven Z. Fisher en Stephen T. Student (naar Fisher’s Z en Student’s t, statistische verdelingen) en zouden verbonden zijn aan ‘Amalia State University, Vienna, NJ’. De moeder van Sigmund Freud heette Amalia.

Het artikel (http://nrch.nl/6d9, gevonden via blogger Neuroskeptic) beschrijft met gevoel voor understatement hoe 24 gezonde, blanke, 19 jaar oude jongemannen die naast elkaar zaten bij Inleiding Psychologie in de fMRI-scanner werden gelegd met de opdracht aan hun moeder te denken. Er werden er 17 buiten de analyses gehouden omdat ze de instructies niet opvolgden of in slaap vielen. Twee onafhankelijke beoordelaars met veel ‘precognitieve vermogens’ stelden het begin van Id-, Ego- en Superego-gerelateerde gedachten bij de proefpersonen vast. De drie concepten leken redelijk onafhankelijk, aldus het artikel, ‘hoewel we dat niet echt hebben gecheckt’. Een voetnoot meldt dat de auteurs een Erlang-verdeling (een waarschijnlijkheidsverdeling) gebruikten omdat die hun favoriet is onder de ‘verdelingsknuffels’ die te koop zijn op handwerksite Etsy.com (het is de grijze met de walrussnor).

Er zijn overigens echt mensen op zoek naar de neurologische equivalenten van, onder meer Freuds concept van het Ego. Zo beschreef de Londense professor Robin Carhart-Harris in 2010 in Brain en vorige week in PNAS de overeenkomsten tussen het Ego en het zogeheten defaultnetwerk, dat actief is als mensen in rust zijn en op zichzelf gericht. Carhart-Harris mailde te moeten glimlachen om de parodie en die “a bit silly” te vinden. Ellen de Bruin

    • Ellen de Bruin