Het verdriet van Limburg

Geen mijnsluitingen zonder vervangende werkgelegenheid, was de belofte in 1965. Bijna vijftig jaar later blijkt de praktijk weerbarstiger. Ondanks miljardensteun blijft Zuid-Limburg probleemgebied.Pagina 4-5

Foto: Chris Keunen