Gemeente financiert Groninger Museum

Het Groninger Museum krijgt een eenmalige kapitaalinjectie van 1,9 miljoen euro van de gemeente Groningen. Die investeert daarnaast een ton extra per jaar voor groot onderhoud van het gebouw vanaf 2013. In totaal wordt er per jaar 5,5 ton gereserveerd.

Het Groninger Museum kampt met een schuld van ruim vier miljoen euro. De gemeente vangt het tekort nu in een klap op. Haast was geboden, aldus cultuurwethouder Ton Schroor (D66), omdat een faillissement anders onafwendbaar was. „Het museum zette Groningen de afgelopen decennia op de kaart en is het waard om gered te worden”, zei hij vrijdag op een persconferentie. De gemeente stelt wel voorwaarden aan de financiële steun: het museum blijft onder financieel toezicht en de gemeentesecretaris krijgt een stem in de benoeming van een nieuwe directeur. Ook moet een door algemeen directeur Georg Verberg aangekondigde reorganisatie doorgaan.

Met de gemeentelijke steun kan het museum in 2017 een eigen vermogen hebben opgebouwd van 1,5 miljoen. Ook de liquide middelen zullen dat jaar 1,5 miljoen zijn. Dat moet genoeg zijn om de schulden uit de lopende exploitatie op te vangen.

Verberg meldde dat Gasterra drie jaar lang voor 50.000 euro per jaar het museum voor ontvangsten zal gebruiken. Het Fonds Kunst en Oudheden is bereid een schuld van 260.000 euro kwijt te schelden.