Verhagen wil naast saneren ook gaan hervormen

Vicepremier Maxime Verhagen (Economische Zaken, CDA) eist dat extra bezuinigingen voor komend jaar gepaard gaan met structurele hervormingen van de economie. Dit zegt hij in De Telegraaf.

De opmerkingen van Verhagen worden in de coalitie uitgelegd als schot voor de boeg bij de onderhandelingen over extra bezuinigingen. Die worden in maart gevoerd.

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert op 1 maart doorrekeningen over de economie. Dan wordt duidelijk hoeveel het kabinet volgend jaar moet bezuinigen om aan de normen van de Europese Unie te voldoen. ‘Brussel’ schrijft voor dat Nederland het begrotingstekort volgend jaar terugbrengt naar 3 procent van het bruto binnenlands product. De kans is groot dat het tekort richting 4 procent loopt, waardoor in 2013 mogelijk meer dan 7 miljard moet worden bezuinigd.

Verhagen zegt dat hij dit probleem niet alleen cijfermatig wil aanpakken maar ook inhoudelijk, zodat er besluiten kunnen vallen over eventuele begrotingsproblemen voor de jaren na 2013. In De Telegraaf zinspeelt hij op aanpak van de hypotheekrenteaftrek, verkorting van werkloosheidsuitkeringen, verruiming van ontslagrecht en bezuinigingen op zorg. Concrete maatregelen noemt hij niet. Verhagen stemde zijn interview af met CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma.

PVV-leider Wilders reageerde op Twitter dat het „CDA een toontje lager moet zingen. Zonder de PVV geen kabinet”. De voorman van de gedoogpartner wilde geen mondelinge toelichting geven. Ondanks de tweet bestaat in de coalitie allerminst het idee dat het kabinet op breken staat. Het vertrouwen overheerst dat alle betrokken partijen geen belang bij een kabinetscrisis hebben.

Oud-partijleider Ed Nijpels van VVD toont zich vanochtend in het AD uiterst kritisch over de coalitie en zijn partij. „Met een vrij grote groep mensen vind ik dat we te ver opschuiven in de richting van de PVV.” Als voorbeelden noemt hij het instellen van minimumstraffen en de ontmoediging van dubbele nationaliteiten. Vorige maand stelde Nijpels in deze krant „dat het pijn doet” dat het kabinet „weinig waarde lijkt te hechten” aan het liberale gedachtegoed.