Van der Kolk: nationaal akkoord zit er nu niet in

De roep om een akkoord over de arbeidsmarkt klinkt steeds luider.

Rotterdam. Een centraal akkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden over de arbeidsmarkt zit er voorlopig niet in. Dat heeft Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, de grootste vakbond van Nederland, tegen deze krant gezegd. „Wij moeten als vakbond eerst sterker worden op de werkvloer. Er moeten weer meer mensen in ons gaan geloven. Daar zit nu natuurlijk een groot probleem.”

De roep om een nationaal akkoord klinkt steeds luider. In dagblad Trouw pleitte voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW gisteren voor een nationaal akkoord over een nullijn bij „de overheidssalarissen, sociale uitkeringen en marktlonen”. Dat zou volgens hem goed zijn voor de economie. De FNV wees deze suggestie direct van de hand.

Onlangs noemde voorzitter Smit van de christelijke vakcentrale CNV een akkoord hoognodig. Smit vreest dat anders het aantal mensen met flexibele contracten snel verder stijgt. Er moet volgens hem een ruil komen tussen werkgevers en vakbonden: mensen met vaste contracten moeten minder worden beschermd, mensen met flexibele juist meer. In de Tweede Kamer maken partijen als CDA, PvdA, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie zich zorgen over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, zo bleek gisteren tijdens een debat. Er komt in maart een hoorzitting, waar de Kamer deskundigen hoort over het onderwerp. NRC