Directeur-uitgever NRC Media treedt terug

Hans Nijenhuis zal terugtreden als directeur-uitgever van NRC Media. Hij treedt toe tot de hoofdredactie van NRC Handelsblad. Dat heeft hoofdredacteur Peter Vandermeersch vanmiddag aan de redactie meegedeeld.

Twitter avatar HansNijenhuis Hans Nijenhuis Na 2 jaar ‘turn around’ management in bestuurskamer straks t veld weer op. Net bij #NRC bekend gemaakt dat we nieuwe uitgever gaan zoeken.

Nijenhuis, voormalig correspondent Moskou, chef buitenland, chef van nrc.next en adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad, begon in april 2010 als uitgever. Na een interpretatieverschil over het borgen van de journalistieke onafhankelijkheid waren zowel de toenmalige uitgever als hoofdredacteur Birgit Donker opgestapt. De nieuwe eigenaren Egeria en Derk Sauer vroegen Nijenhuis om terug te keren naar de krant als uitgever. Zijn voornaamste taak was het opzetten van een zelfstandig mediabedrijf, en het loskoppelen van het bedrijf van de voormalige eigenaar De Persgroep. Hij beschouwt deze taak nu als volbracht.

Nijenhuis legt zijn uitgeeftaken pas neer als er een geschikte opvolger is gevonden.

In een e-mail schrijft Nijenhuis het volgende aan zijn collega’s:

Beste collega’s,

Woensdag heb ik de Raad van Commissarissen gemeld dat het volgens mij tijd wordt om te zoeken naar een nieuwe Directeur-Uitgever. Ik heb dat straks twee jaar gedaan, en in die tijd kunnen realiseren wat mij voor ogen stond.
Een aantal van jullie zal zich nog herinneren dat mijn benoeming in april 2010 mede was ingegeven door de omstandigheden. De toenmalige uitgever en hoofdredacteur hadden hun functie neergelegd en er was snel iemand nodig die de NRC kende. De opdracht waarover Commissarissen en ik het eens waren, luidde: herstel van vertrouwen, ontvlechting uit de Persgroep, opbouw van de afdelingen die een normal mediabedrijf hoort te hebben, een productieve werkverhouding tussen redactie en commercie, de juiste mensen op de juiste plaats, het opnieuw positionerenen van NRC in de markt en vervolgens het ombuigen van de dalende trends en het verhogen van het rendement. En, for the record, dat laatste niet door kale kostenbeparingen maar door het verbeteren van de kwaliteit van alles wat we doen.
Inmiddels kunnen we stellen dat we daarmee een heel eind zijn gekomen. 2011 was een prima jaar waarin de oplagen van NRC Handelsblad en nrc.next stegen en ja, ons rendement ook. Er werken geweldige mensen bij ons bedrijf van wie er veel in hun vak tot de top behoren.
Dit is een mooi moment om een uitgever te zoeken met passie voor de gebieden waar het de komende jaren op aankomt: druk en distributie, het scherp aansturen van advertentie- en oplage afdelingen, het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. We hopen die voor de zomer te hebben gevonden.
Ik verheug me erop.

Hartelijke groet,

Hans

    • Mark Duursma