Crédit Suisse te voortvarend met bezuinigingen

Crédit Suisse lijdt pijn. Bezuinigingen en de inkrimping van de balans hebben er in samenhang met de zwakke marktomstandigheden toe geleid dat de Zwitserse bank het afgelopen kwartaal, voor het eerst sinds 2008, verlies heeft geleden. Topman Brady Dougan denkt dat hij een voorsprong op de concurrentie kan nemen door nu te saneren. Maar de beloning voor de inspanningen is wel afhankelijk van de vraag of de activiteiten weer zullen aantrekken.

De pijn is voor een deel van eigen makelij. De bank heeft dit kwartaal 414 miljoen Zwitserse frank (342,1 miljoen euro) uitgegeven aan het snijden in het werknemersbestand. Bedrijfsonderdelen waar de bank vanaf wil hebben ook nog eens een verlies van 567 miljoen Zwitserse frank opgeleverd, inclusief de kosten van het – tegen verliezen – lozen van hypotheekobligaties.

Daarmee houdt de inkrimping van de balans nog niet op. Crédit Suisse is van plan dit jaar nog eens voor 56 miljard Zwitserse frank aan risicogewogen bezittingen af te stoten, ofwel 17 procent van het totaal. Een deel van die bezittingen – ook al wil de bank niet zeggen hoeveel – zal naar de werknemers gaan, in de vorm van een uitgestelde bonusuitkering. Het opzetten van de zogenoemde Partner Asset Facility 2 zal in het eerste kwartaal van dit jaar nog eens een last van 500 miljoen Zwitserse frank met zich meebrengen.

Crédit Suisse denkt dat het beter is om nu bezittingen af te stoten dan later in het jaar, als andere banken te maken krijgen met eenzelfde soort druk. Maar de nieuwe kapitaalregels zorgen ook voor hoofdbrekens. Als de regels van het Basel III-akkoord volledig ten uitvoer zouden worden gelegd, zou het kernkapitaal volgens de bank aan het eind van dit jaar slechts 7,1 procent bedragen. De Zwitserse toezichthouders willen dat het kernkapitaal uitkomt op minstens 10 procent, zij het pas in 2018.

Het is ook onduidelijk hoeveel inkomsten de bank zal kunnen genereren uit haar gestroomlijnde balans. De zaken kunnen niet veel slechter gaan dan in 2011. De inkomsten uit de obligatiehandel bedroegen in het vierde kwartaal slechts 36 miljoen Zwitserse frank, liefst 96 procent minder dan een jaar eerder. En de kosten zullen blijven dalen. Hoewel de totale salarislasten vorig jaar met slechts 9 procent zijn afgenomen, wordt dat cijfer vertekend door de uitgestelde betaling van bonussen die al in eerdere jaren waren toegekend. De nieuwe bonussen zijn 41 procent lager.

De verbeterde marktomstandigheden betekenen dat Crédit Suisse dit jaar tot nu toe het beoogde rendement van 15 procent op het aandelenkapitaal heeft kunnen verwezenlijken. Maar het jaar is nog maar net begonnen. Bovendien profiteren ook concurrenten van duurzame verbeteringen. Zij kunnen zelfs met meer gemak hun ongewenste bezittingen afstoten. Op dit moment is het nog onduidelijk of de pijn van Crédit Suisse zin heeft gehad.

Vertaling Menno Grootveld

    • Peter Thal Larsen