brieven

Joseph Heller

Rob van Essen besprak de biografie Just One Catch over Joseph (Joe) Heller, auteur van het fameuze Catch-22 , door Tracy Daugherty (Boeken, 27-01-12). Een boek dat tezelfdertijd verscheen en nog meer licht werpt op de unieke en raadselachtige persoonlijkheid van Heller is het bij vlagen navrante en tegelijk geestige Yossarian Slept Here (ondertitel: When Joseph Heller was dad and life was a catch-22) van dochter en (copy-)schrijfster Erica Heller (1952). Zij woont wederom in het imposante Apthorp Apartment Building in Manhattan waar zij en jongere broer Ted opgroeiden en waarbinnen de familie door de jaren heen steeds verhuisde. In een aaneenschakeling van korte episodes beschrijft ze haar jeugd, haar met ups en downs gepaard gaande scholing en loopbaan (‘geholpen’ door veelal absurd coachend commentaar van vader Joe), het tumultueuze huwelijk van haar ouders en geeft ze prachtige portretten van familieleden en vrienden van haar ouders en van zichzelf. Met deze herinneringen bewijst Erica haar talent, hopelijk zal zij niet, zoals haar vader, tien jaar nodig hebben voor het volgende boek.

Bart Rooijmans, Maastricht

Joseph Heller 2

Met grote interesse pakte ik het artikel over de biografie van Joseph Heller. Niet vanwege zijn bekende Catch 22, maar om iets te lezen over een veel onbekender boek van hem: No Laughing Matter. Hij schreef het samen met Speed Vogel in 1986. Helaas, geen enkel woord hierover. Misschien vertelt de biografie er ook niets over. Dan kan ik recensent Rob van Essen niets aanrekenen. Maar mocht Tracy Daugherty er wél aandacht aan hebben geschonken, dan vind ik de omissie een misser. Het boek gaat over een cruciale periode in Hellers leven. Hij bracht veel tijd door in een New Yorks ziekenhuis en revalidatie-centrum om te herstellen van het Guillain-Barré Syndroom. Mensen raken grotendeels verlamd en velen komen aan de beademingsapparatuur te liggen. De zenuwen moeten zich herstellen, zodat de spieren het werk weer aan kunnen. Vaak moet men weer leren lopen. Zo ook Heller. Iets wat een enorme impact heeft in het leven van de patiënt en zijn omgeving. Daarom schreef hij dit boek. Samen met een vriend, om en om een hoofdstuk vanuit het bed gezien respectievelijk vanuit de omgeving.

Irene van Elten, via email