Brieven

DNB laat ons opdraaien voor risico’s van cowboys

De Nederlandsche Bank (DNB) is tegen splitsing van banken in nutsbanken en zakenbanken (Op de hoogte, 3 februari). Terwijl zo’n splitsing is aanbevolen door de commissie-De Wit, die naar aanleiding van de kredietcrisis het financiële stelsel onderzoekt.

Het belangrijkste argument wordt verwoord door DNB’er Jan Sijbrand, belast met het toezicht op de financiële sector: „In een dergelijk systeem zijn er enkele veilige nutsbanken en een moeilijk te financieren restbank”. Hij pleit er dan ook voor absoluut niet te splitsen.

Het komt erop neer dat de DNB het beter vindt dat wij, als gewone klanten van de banken, de risico’s afdekken die de cowboys van het snelle geld in onze financiële wereld niet zelf wensen te lopen. Terwijl we inmiddels al hebben gemerkt in onze portemonnee dat we dit risicovolle gedrag via de belastingen achteraf hebben moeten betalen.

Ik denk dan ook dat het DNB-standpunt dé reden is om heel snel alle banken wél te splitsen, enerzijds in een deel waar het belang van de particuliere klant centraal staat en anderzijds een deel waar de cowboys zelf naar eigen goeddunken de risico’s nemen. Zij moeten die risicovolle restbanken dan maar zelf financieren, daarvoor hebben ze in de afgelopen jaren genoeg verdiend. Ze kunnen zichzelf dan ook van die dikke bonussen blijven geven, zolang die maar niet uit onze zak komen.

Ik hoop dat ons parlement dit rare DNB-standpunt naast zich neerlegt.

Henk Heuff

Nuenen

    • Henk Heuff