Adviesraad pleit voor Europees defensiebeleid

Een Leopard 2 A6 gevechtstank. Foto Defensie

Nederland moet op militair gebied veel nauwer gaan samenwerken met andere Europese landen volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Alleen zo kan Nederland nog een rol van betekenis spelen in crisissituaties in en in de buurt van Europa.

Dat stelt de Adviesraad in een rapport dat maandag wordt aangeboden aan minister van Defensie Hans Hillen (CDA), zo meldt persbureau Novum. Voor Nederland zou het gaan om een nauwere samenwerking met onder meer Duitsland, België, Denemarken en Noorwegen. Volgens de adviesraad is deze nodig omdat in veel Europese landen de afgelopen tijd flink is bezuinigd op defensie:

“Nauwere samenwerking in Europees en breder internationaal verband is meer dan ooit noodzakelijk om onze belangen veilig te stellen en invloed te verwerven.”

In dat kader is volgens de raad het belang van “een gedeelde Europese soevereiniteit” groter dan dat van “de nationale soevereiniteit”. Daarom moet er een visie komen over de rol van Europa en de Europese defensie op het wereldtoneel.

Een nog op te stellen Europese veiligheidsstrategie zou voor de Europese landen leidend moeten worden voor investeringen op het gebied van defensie. Die strategie moet ingaan op onder meer de gezamenlijke aankoop en onderhoud van materieel, het opzetten van gezamenlijke opleidingen en trainingen en afspraken over taakspecialisatie tussen landen.

De nauwere samenwerking mag er overigens weer niet toe leiden dat nog verder beknibbeld wordt op het defensiebudget, aldus de raad:

“Nederland zou in dat geval het risico lopen zich te diskwalificeren als betrouwbare samenwerkingspartner.”

    • Annemarie Coevert