4.630.000

In het Cultureel Supplement van 2 februari ontbraken een aantal gegevens over de eigen inkomsten van Introdans. Naast subsidie van het Rijk (ca. 3 miljoen euro), de provincies Gelderland en Overijssel (ca. 500.000) en de gemeente Arnhem (ca. 120.000), verdient Introdans ongeveer 745.000 aan publieksinkomsten, 225.000 aan sponsoring en 20.000 uit diverse fondsen. De Vrienden van Introdans leveren 20.000 euro.