Woensdag integratiedag

Mijn woensdag begint in het Verzetsmuseum waar een presentatie wordt gegeven over een nieuw te bouwen vleugel voor kinderen. Ik ben een half uur te vroeg in de zaal en staar zolang naar een scherm waarop een beeld is geprojecteerd van een paar kinderen die lachend voor de ingang van het Verzetsmuseum staan. Vier meisjes met een hoofddoek om, drie jongens – allemaal Turks en/of Marokkaans. Geen autochtoon kind te bekennen. De bedoeling spat er van af: het zijn juist deze kinderen, ons allochtoon grut, dat het museum nog meer aan zich wil binden. Wijs. Maak de Tweede Wereldoorlog tastbaar voor ze, laat het niet bij tekst in lesboeken alleen, zo’n kindermuseum kan ze helpen deze traumatische Nederlandse ervaring ook tot de hunne te maken.

Bijkomend voordeel: een bezoek aan dit kindermuseum kan de kans verminderen dat ze opgroeien tot harteloze krengen die tijdens Dodenherdenking met een rouwkrans gaan voetballen.

Thuis vind ik in mijn mail het Jaarraport integratie van het SCP. Opmerkelijkste cijfer: 65 procent van alle Marokkaans-Nederlandse jongens is tussen zijn dertiende en drieëntwintigste wel eens in aanraking geweest met de politie. Mijn eerste gedachte: eindelijk ben ik ook een keer in een criminaliteitsstatistiek verwerkt. Ik moest eens twee uur brommen in een politiecel. Veters uit mijn schoenen, riem af. Blijkbaar was men bang dat ik de dood zou verkiezen boven de schande van een arrestatie. Reden voor deze inhechtenisneming: ik fietste zonder verlichting en had geen identiteitsbewijs bij me.

Ondertussen stroomt mijn tijdlijn op Twitter en Facebook vol met verontwaardiging over de laatste PVV-stunt: www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl Ondervind je ‘overlast’ van de ‘vervuiling’ die Polen veroorzaken, heeft een Bulgaar je baan ‘ingepikt’? Stuur je verhaal naar Wilders cs., zij zullen er de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee om de oren slaan.

Je kunt er schande over roepen, maar je kunt ook terugmeppen met een tegenactie: www.meldpuntwaardevollegezelligheid.nl

De site is gisterenmiddag vliegensvlug in elkaar gezet door de Nederlands-Poolse rapper Mr. Polska die de lezer met deze tekst om verhalen vraagt: „Heb je een keer een wilde stapavond gehad met wat Polen? Heb jij hardwerkende Oostblokkers in dienst waar je heel erg blij mee bent? Meld het aan Mr. Polska via dit meldpunt.”

Een Pool die gezelligheid waardevol vindt, je gaat bijna geloven dat de integratie de voltooiing nadert en het SCP een van zijn laatste rapporten hierover schreef. Nog een reden om dit laatste te geloven: Turken en Marokkanen halen significant minder importbruidjes uit de landen van herkomst, wat uiteindelijk een daling van allochtone baby’s zal betekenen, en dus een daling van onderzoeksmateriaal voor het SCP.

Maar dan wordt op tv tijdens een live persconferentie bekendgemaakt dat de Elfstedentocht ‘net oan giet’. Grote teleurstelling alom. Tv-programma’s zoomen in op volwassen kerels die vechten tegen hun tranen.

Mijn allochtone vrienden tonen zich minder treurig. „Hier is de Africa Cup – ondanks de uitschakeling van Marokko – vooralsnog belangrijker dan de Elfstedentocht”, twittert eentje.

    • Hassan Bahara