Wijsheid

In het blad Afisja stond een interessant interview (www.afisha.ru/article/wise-advices-ivanov/) met de bejaarde geleerde Vjatsjeslav Ivanov, een van de prominentste Russische linguïsten ter wereld, lid van de  Russische Akademie van Wetenschappen en hoogleraar Slavische letterkunde in Californië. Hij heeft de afgelopen tijd een aantal verschillende revoluties uit de wereldgeschiedenis met elkaar vergeleken en komt tot de conclusie dat de gebeurtenissen in Rusland de eindfase hebben ingeluid  van de revolutie van 1905, zoals de Frans-Duitse oorlog van 1870-’71 het einde was van de Franse revolutie van 1789.

Rusland bevindt zich volgens Ivanov in het overgangsstadium naar een burgerlijk-democratisch stelsel. Dat stelsel kan volgens hem binnen een à twee jaar makkelijk bereikt worden als er vrije media komen. Daarmee zou een einde kunnen komen aan de jarenlange desinteresse van de Russen voor de politiek en kunnen alternatieven worden gepresenteerd voor de huidige machthebbers. Hij heeft het daarbij niet over een nieuw gezicht, maar over een collectief.

Komen die vrije media er niet, en daar ziet het volgens hem naar uit, dan staat Rusland een Commune van Parijs te wachten, d.w.z. een bloedig neerslaan van het huidige protest. Als het aan het huidige regime ligt, zal dat volgens hem zo  gaan. Poetin is in zijn ogen een incompetente heerser, die emotioneel niet altijd even stabiel lijkt en behoorlijk haatdragend kan zijn. Dixit.

 

 

 

 

 

    • Michel Krielaars