Werken wordt aantrekkelijker voor alleenstaande ouders

Het wordt voor alleenstaande ouders in de bijstand financieel aantrekkelijker om te gaan werken. Nu nog gaan ouders er soms op achteruit, als ze vanuit de bijstand een baan krijgen.

Henk Kamp (VVD), minister van Sociale Zaken, is van plan aan deze ‘armoedeval’ een einde te maken. Hij vindt het „economisch én moreel onacceptabel” dat een alleenstaande ouder die zijn of haar eigen gezin onderhoudt, een lager inkomen heeft dan een alleenstaande ouder die niet werkt.

Nu nog gaan ouders die vanuit de bijstand vier dagen per week gaan werken, er 1.000 euro per jaar netto op achteruit, zo rekent Kamp voor. Dat komt doordat ze allerlei subsidies en toeslagen kwijtraken als ze gaan werken. Deze armoedeval zou met name bijstandsmoeders tegenhouden om aan de slag te gaan.

Kamp stuurde zijn plannen gisteren naar de Tweede Kamer. Een bijstandsmoeder met twee schoolgaande kinderen die vier dagen tegen het minimumloon gaat werken, zal er vanaf 2014 400 euro netto per jaar op vooruitgaan, in plaats van 1.000 achteruit, zo verwacht Kamp. Wie vijf dagen gaat werken, gaat er meer op vooruit: 2.200 euro. Kamp hoopt dat door de ingreep meer alleenstaande ouders de bijstand inruilen voor een baan.

Kamp bereikt dit effect door de tegemoetkomingen voor werkende en niet-werkende alleenstaande ouders gelijk te trekken.

Kamp schrapt daarnaast fors in het aantal ‘kindregelingen’. Dat zijn subsidies en andere voordelen voor ouders met jonge kinderen. Die regelingen (van de kinderopvangtoeslag tot de kinderbijslag) wil Kamp terugbrengen van twaalf naar vier. De overheidsuitgaven moeten dalen van 11 naar 9 miljard euro. Kamp vindt het stelsel rond kindsubsidies veel te complex.

De kinderbijslag blijft, net als het kindgebonden budget. De kinderbijslag krijgen alle ouders ongeacht hun inkomen. Het kindgebonden budget is een subsidie die afhankelijk is van het inkomen van de ouders. Hoe lager het inkomen, hoe meer subsidie.

Ook de kinderopvangtoeslag blijft bestaan. Dat is de tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang van werkende ouders. Net als de combinatiekorting, een belastingvoordeel voor werkende ouders.

De veranderingen pakken gunstig uit voor ouders met de laagste inkomens. Ouders die meer dan 50.000 euro bruto per jaar verdienen, ondervinden relatief nadeel.