Van der Kolk: nationaal akkoord zit er nu niet in

Een centraal akkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden over de arbeidsmarkt zit er voorlopig niet in. Dat zegt Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, de grootste vakbond van Nederland, in een interview met deze krant. „Wij moeten als vakbond eerst sterker worden op de werkvloer. Er moeten weer meer mensen in ons gaan geloven. Daar zit nu natuurlijk een groot probleem.”

De roep om een nationaal akkoord klinkt steeds luider. In dagblad Trouw pleitte voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW vanochtend voor een nationaal akkoord over een nullijn bij „de overheidssalarissen, sociale uitkeringen en marktlonen”. Dat zou volgens hem goed zijn voor de economie. De FNV wees deze suggestie direct van de hand.

Onlangs noemde voorzitter Smit van de christelijke vakcentrale CNV een akkoord hoognodig. Smit vreest dat anders het aantal mensen met flexibele contracten snel verder stijgt. Er moet volgens hem een ruil komen tussen werkgevers en vakbonden: mensen met vaste contracten moeten minder worden beschermd, mensen met flexibele juist meer. In de Tweede Kamer maken partijen als CDA, PvdA, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie zich zorgen over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, zo bleek vanochtend tijdens een debat. Er komt in maart een hoorzitting, waar de Kamer deskundigen hoort over het onderwerp.

Van der Kolk reageert afwijzend op oproepen een akkoord te sluiten over het groeiend aantal flexwerkers. „Onze ervaring is dat werkgevers in ruil niets leveren. Pas vanuit een sterke positie op de werkvloer kunnen we een vuist maken in het nationale overleg. Nu zijn wij niet in staat de discussie te laten kantelen. We kunnen geen fair deal halen.”

Van der Kolk weigerde vorig jaar het pensioenakkoord te tekenen en zegde het vertrouwen in FNV-leider Agnes Jongerius op. De FNV probeert die ruzie op te lossen door een nieuwe bond op te richten. Zowel Van der Kolk als Jongerius neemt daarin geen zitting.

Interview: pagina 25-26