Spaanse onderzoeksrechter Gárzon veroordeeld voor machtsmisbruik

Gárzon vorige maand tijdens een zitting in het hooggerechtshof in Madrid. Foto AFP / Javier Soriano

Het Spaanse hooggerechtshof heeft onderzoeksrechter Baltasar Garzón schuldig bevonden aan machtsmisbruik. Hij wordt voor een periode van elf jaar uit het ambt ontheven. Garzon is het gezicht geworden van de gepolitiseerde rechtspraak in Spanje.

Met het vonnis is zo goed als zeker een einde gekomen aan de carrière van de 56-jarige Gárzon. De rechters moesten oordelen over Garzóns onderzoek naar corruptie binnen regeringspartij PP. In deze zogenoemde Gürtel-zaak liet de onderzoeksrechter gearresteerde politici en hun advocaten afluisteren - met een beroep op Spaanse wetgeving die dit mogelijk maakt. De klagers menen dat hiermee hun grondrechten werden geschonden. Volgens Garzón was het afluisteren wettig omdat er een risico was dat de advocaten hielpen corruptiegeld en bewijsmateriaal te verduisteren.

Garzon kreeg internationale bekendheid toen hij in 1998 een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Chileense dictator Augusto Pinochet en in 2003 tegen Al-Qaida-leider Osama bin Laden.

‘Gárzon verdeelt de publieke opinie in Spanje diep’

Er lopen op dit moment nog twee, niet minder politiek beladen, processen waarin Garzón figureert. In 2008 deed hij kortstondig een omstreden onderzoek naar misdaden begaan tijdens de Burgeroorlog en de daaropvolgende Franco-dictatuur. Een derde zaak, waarvan nog niet zeker is of het Hof hem in behandeling neemt, betreft zijn rol in een onderzoek naar Santander, de bank waarvan hij ooit giften aannam om een leerstoel in de VS te bekleden. De zaken zijn niet aangebracht door het Openbaar Ministerie, dat verdedigt juist Garzóns onschuld, maar door falangistische (fascistisch-nationalistische) groepen en enkele van de afgeluisterde advocaten.

Garzón verdeelt de publieke opinie in Spanje diep, zo schreef onze correspondent in Madrid Merijn de Waal onlangs in NRC Handelsblad:

“Zijn aanhangers noemen hem een superrechter die het met succes opnam tegen ETA- en moslimterroristen, drugshandelaren, corrupte politici en mensenrechtenschenders wereldwijd. Zijn tegenstanders vinden hem een ijdeltuit, die in zijn scoringsdrift regelmatig zijn boekje te buiten gaat. Voor rechts geldt hij bovendien als een ‘linkse rechter’, sinds hij kortstondig staatssecretaris was onder de socialistische premier González.”

    • Pim van den Dool