Slotervaart pionier met uitkeren winst

Een ‘geschenk uit de hemel’, zegt Aysel Erbudak – bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis – over het voorstel dat ziekenhuizen winst mogen uitkeren.

Het eerste ziekenhuis in Nederland dat winst kan uitkeren aan private investeerders is waarschijnlijk het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

Gisteren meldde NRC Handelsblad dat de liberale minister Schippers van Volksgezondheid ziekenhuizen in staat wil stellen geld aan te trekken van pensioenfondsen, investeringsmaatschappijen of buitenlandse bedrijven. In ruil daarvoor krijgen zij zeggenschap over het ziekenhuis en winst op hun investering.

„Een geschenk uit de hemel”, zegt bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het geprivatiseerde Slotervaartziekenhuis. Particuliere investeerders in de zorg zijn geen nieuw fenomeen. Sinds de invoering van de marktwerking in 2006 zijn zij in opkomst. De particuliere sector hoopt dat het kabinet winstuitkeringen in ziekenhuizen toe zou staan, maar dat lag – vooral bij linkse partijen – politiek gevoelig.

Vandaag stuurt Schippers haar wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waar er waarschijnlijk voldoende draagvlak voor is. VVD, CDA en PVV staan er achter. Nu mag winst van ziekenhuizen alleen worden geïnvesteerd in de zorg; straks kan het op de rekening van commerciële geldschieters worden gestort. De wet moet in 2013 in werking treden.

Meromi Holding, waarvan de Beverwijkse vastgoedondernemer Jan Schram en Aysel Erbudak aandeelhouder zijn, nam in 2006 het noodlijdende Slotervaartziekenhuis over. Dat was uniek in die tijd. Erbudak: „Wij namen de gok dat er winst uitgekeerd zou mogen worden. Daar gingen wij vanuit.”

Erbudak zegt dat haar ziekenhuis al voldoet aan alle voorwaarden voor winstsuitkeringen: een goede kwaliteit van zorg, voldoende financiële reserves en een investering van minstens drie jaar. „Wij investeerden 26 miljoen euro in het Slotervaartziekenhuis maar mochten nooit winst uitkeren. Vanaf 2013 zijn wij vrij.”

Erbudak vindt dat maatschappen in veel ziekenhuizen de opbrengsten van de zorg afromen. Niet in haar ziekenhuis, want daar werken artsen in loondienst. „In gewone ziekenhuizen blijft heel weinig voor het ziekenhuis over. De winst komt in de zakken van maatschappen van specialisten. Die betalen niet mee aan de kosten van het gebouw of de apparaten, maar krijgen wel een hoog honorarium. Oplopend tot tonnen per jaar. De kosten van de zorg stijgen zo enorm, omdat hun inkomsten direct gekoppeld zijn aan de zorg die zij leveren. Stel dat deze artsen allemaal in dienst van het ziekenhuis komen, dan spaar je zo twee tot drie ton per medisch specialist uit. Artsen in loondienst kijken kritischer naar de kosten. Zij doen geen oneigenlijke onderzoeken of behandelingen die niet echt noodzakelijk zijn. Zij hebben daar geen voordeel bij.”

Medisch specialisten die vrij gevestigd zijn hebben er wel baat bij om zoveel mogelijk onderzoeken en behandelingen te doen. Daarmee verhogen zij hun eigen inkomen.

Het is de bedoeling dat de honorering van specialisten vanaf 2015 verandert. Erbudak: „Dan valt de medisch specialist ook onder de Balkenende-norm en mag hij niet meer verdienen dan een kleine twee ton. Dan gaat het ziekenhuis met de dokter onderhandelen over zijn salaris. Net zo als elders in het bedrijfsleven.”

Gevraagd of de zorg daarmee verbetert bij het Slotervaartziekenhuis, antwoordt Erbudak: „Het is goed voor een ziekenhuis dat aandeelhouders er zicht op houden hoe geld wordt uitgegeven. Winstuitkering is een fundamenteel recht van een kapitaalverstrekker. Ik vind het kapitaalvernietiging als een ziekenhuis, dat jarenlang met premiegeld is opgebouwd, failliet gaat. Dan is het goed als een investeerder de zaak overneemt. In ruil voor het risico dat hij neemt, krijgt hij rendement op zijn investering.”

    • Antoinette Reerink