Raad van Commissarissen Ajax stapt op - Blind en Sturkenboom per direct weg

Ajax-commissaris Johan Cruijff (hier tussen trainers Bergkamp en Jonk) stapt net als de overige vier leden van de RvC op bij Ajax. Foto NRC Handelsblad / Bas Czerwinski

De voltallige Raad van Commissarissen van Ajax heeft bekend gemaakt op te stappen. De vijf leden doen dit op een zo kort mogelijke termijn, zodra opvolgers zijn gevonden die op brede steun binnen de club kunnen rekenen.

Dat meldt Ajax vandaag op zijn website. Daarop staat te lezen:

“Het aftreden zal gefaseerd moeten geschieden, in verband met contractuele bepalingen en financiële belangen die de vennootschap van Ajax raken.”

Het aftreden volgt op de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam dat de benoeming door de raad van Louis van Gaal en Martin Sturkenboom als directeuren ongeldig is, omdat de vier raadsleden Steven ten Have, Edgar Davids, Marjan Olfers en Paul Römer het vijfde lid, Johan Cruijff, bewust buitenspel zouden hebben gezet in de benoemingsprocedure.

Positie Johan Cruijff met opstappen RvC danig versterkt

Sportredacteur Bart Hinke, die de ontwikkelingen bij Ajax de afgelopen maanden op de voet volgde, zegt dat de leden van de RvC nu eerst nog wel hun opvolgers moeten voordragen aan de aandeelhoudersvergadering, die dan stemt over deze voordracht.

Maar hij gaat er niet van uit dat de huidige commissarissen daarbij “een al te grote broek zullen aantrekken, gezien hun gebrek aan draagvlak.”

“Wel wordt het interessant om te zien of Cruijff enerzijds en Ten Have anderzijds, samen uit hun opvolging kunnen komen.”

Hinke denkt dat met het vertrek van de RvC de positie van Cruijff binnen de clubs stevig is versterkt. Dat blijkt ook wel uit het bericht dat ad interim directieleden Danny Blind en Martin Sturkenboom per direct vertrekken bij Ajax.

Cruijff was vorig jaar tegen hun benoeming, net zoals hij dat was tegen die van Van Gaal. Van Gaal is echter nog niet aan de slag gegaan bij de club uit Amsterdam. Hij lijkt een functie bij Ajax nu ook in de toekomst wel te kunnen vergeten.

Bestuursvacuüm dreigt bij Ajax

Volgens Hinke dreigt er met het opstappen van de RvC een bestuursvacuüm binnen de club.

“Jeroen Slop en Henri van der Aat vormen nu weer de tweekoppige directie. Dat gebrek aan slagkracht was mede de reden dat inderhaast Louis van Gaal, Martin Sturkenboom en Danny Blind werden benaderd. De geschiedenis leert dat het afbreukrisico van een directiefunctie binnen Ajax nogal groot is. En het is ook maar de vraag wie er nog een commissariaat bij Ajax ambieert.”

De ledenraad van Ajax verzocht in november vorig jaar al om het opstappen van de voltallige RvC. De vijf leden werden op 25 juli 2011 benoemd, maar lagen van meet af aan met elkaar in de clinch. In het beste geval duurt het waarschijnlijk zo’n twee tot drie maanden tot er een nieuwe RvC kan worden geïnstalleerd.

In verband met het opstappen van de RvC zal de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die voor morgen gepland stond, geen doorgang vinden.

    • Niels Posthumus