Groot tekort Amarantis

De financieel noodlijdende onderwijsinstelling Amarantis staat al ruim twee jaar onder verscherpt financieel toezicht van de onderwijsinspectie. Dat heeft de dienst gisteren laten weten.

Deze week werd bekend dat Amarantis, een scholengroep die middelbaar en voortgezet onderwijs aan zo’n 30.000 leerlingen biedt, de komende drie jaar 40 miljoen euro nodig heeft om een bankroet af te wenden.

De inspectie noemt het uitzonderlijk dat een onderwijsinstelling met zulke grote tekorten kampt. Maandag maakte Amarantis (3.300 medewerkers) bekend zeker tweehonderd banen te schrappen en enkele locaties te willen samenvoegen in een poging de acute financiële problemen het hoofd te bieden. Zowel de gemeente Amsterdam als het ministerie van Onderwijs is inmiddels als bemiddelaar betrokken bij het opstellen van een herstelplan. Behalve in Amsterdam heeft Amarantis vestigingen in Hilversum, Zaandam, Almere, Amersfoort en Utrecht.

Op de eigen website laat de onderwijsinstelling weten dat de financiële problemen onder meer ontstaan zijn door te veel personeel op een te klein aantal leerlingen. „Een verschil dat de afgelopen jaren groter geworden is.” Tevens zijn de huisvestingslasten te hoog (geworden) door te ruime huisvesting, stelt het college van bestuur.

In oktober 2009 werd Amarantis door de inspectie onder ‘geïntensiveerd financieel toezicht’ geplaatst, onder meer wegens de lage solvabiliteit, het vermogen op langere termijn schulden te kunnen betalen. Dat gebeurde na bestudering van de jaarcijfers over 2008. De solvabiliteit lag onder de ‘signaleringsgrens’ van 20 procent. Amarantis maakte kort melding van het verscherpte financiële toezicht in de jaarrekening.

Volgens het college van bestuur komen de opleidingen niet in gevaar. Leerlingen kunnen afstuderen of aan een nieuwe opleiding beginnen.