Die klimaatsceptici herhalen achterhaalde inzichten

Het opnieuw opschrijven van oude, achterhaalde, sceptische uitspraken over het klimaat maakt ze niet alsnog waar, stellen vier klimaatwetenschappers.

Nadat rechtsgeleerde Thierry Baudet, auteur en oud-politicus Jan Terlouw, milieuadviseur Wouter van Dieren en diverse briefschrijvers hun mening hebben gegeven, willen wij toch graag vanuit de klimaatwetenschap iets zeggen over sceptische argumenten in de discussie over klimaatverandering.

Geoloog Salomon Kroonenberg, Marco Visscher en geofysicus en geoloog Harry N.A. Priem ondersteunen de klimaatsceptische geluiden die Baudet uitte in zijn column (Opinie, 4 februari). Kroonenberg weet vier achterhaalde uitspraken over klimaatverandering te formuleren in één enkele zin. Het lijkt alsof hij niet wil accepteren dat de wetenschappelijke inzichten van nu anders liggen. Gletsjers nemen wereldwijd sterk in omvang af. Groenland en Antarctica verliezen gezamenlijk circa 360 kubieke kilometer ijs per jaar. De temperatuur is gemiddeld gezien waarschijnlijk hoger dan in de Middeleeuwen. De zeespiegel stijgt sinds 1990 aantoonbaar sneller dan het geval was tussen 1900 tot 1980.

Visscher denkt dat Baudet tegengas geeft in een „hysterisch debat over klimaatverandering”. Nee, Baudet somt gewoon een aantal onjuistheden op die klimaatsceptici eindeloos herhalen, ook al heeft de wetenschap allang het tegendeel aangetoond. Alarmisme of hysterie zijn hier niet aan de orde. De vraag is of wat Baudet en de drie briefschrijvers beweren juist is of niet. Het spijt ons. Het opnieuw opschrijven van oude, achterhaalde, sceptische uitspraken maakt ze niet alsnog waar.

Ook de kritiekpunten van Priem zijn niet gebaseerd op moderne inzichten. IJskernen, verzameld op Groenland en Antarctica, geven een nauwgezette reconstructie van het verloop van temperatuur, kooldioxide en methaan over de laatste 800.000 jaar en tonen verbanden die Priem negeert. Recent onderzoek toont dat veranderingen in zonnestraling geen afdoende verklaring geven voor de temperatuurveranderingen in de afgelopen honderd jaar.

Ten slotte verliezen de briefschrijvers uit het oog dat onder de natuurlijke variaties in de gemiddelde temperatuur op de aarde een langetermijntrend zichtbaar is. Deze trend is stijgende en wordt hoofdzakelijk beïnvloed door broeikasgassen. Natuurlijke factoren als de zon zullen altijd een rol spelen bij klimaatveranderingen, maar worden thans overschaduwd door de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Dit alles wordt onderschreven door de belangrijkste wetenschapsacademies en de beroepsverenigingen van wetenschapsgebieden die voor klimaatonderzoek relevant zijn, waaronder die van geofysici en geologen.

Ernst Schrama, Technische Universiteit Delft. Roderik van de Wal, Universiteit Utrecht. Jan Wuite, Universiteit Luxemburg. Rik Leemans, Wageningen Universiteit.