brieven en correcties

20 Cultuurmakers

In het stukje over Kunstvereniging Diepenheim (Cultureel Supplement, 2 februari) is het woord ‘plus’ weggevallen. Hierdoor kan ten onrechte worden gedacht dat de kunstvereniging louter buitenprojecten organiseert. In Diepenheim worden jaarlijks acht exposities gehouden, plus diverse buitenprojecten op locatie.

IJsbloemen

In een artikel op de kinderpagina (2 februari) artikel stelt Bernard Hulsman dat er in zijn jeugd, zo voor de jaren zestig, in de winter ijsbloemen op de ruiten verschenen. Vervolgens zegt Hulsman dan: „Dat komt doordat veel huizen toen nog geen centrale verwarming hadden met in elke kamer een radiator”. Mijns inziens kwam dat voornamelijk doordat de huizen geen dubbele beglazing hadden: de enkele ruit nam nl. het vocht dat in huis aanwezig was op en bevroor o.a. in de vorm van de ijsbloemen.

Waarschijnlijk had dat ook nog te maken met de dikte/ ‘dunte’ van het glas, veelal geproduceerd vóór en tijdens de oorlog.

Pas met de komst van het aardgas midden jaren zestig krijgen veel huizen en appartementen cv, douche, warm water. Misschien is de betere (?) kwaliteit van het bouwen (dubbele ruiten, spouwmurenisolatie enz) daar ook debet aan.