Alvestêdekoarts lêste ôflevering?

Wat zou Wiebe gezegd hebben?

De Telegraaf weet het: als De Tocht was doorgegaan, had Wiebe Wieling gisteren It is safier willen zeggen. Zeg het maar even hardop, leg de klemtoon op is en spreek de f als een echte f uit. Het is zover!

Het had ook ‘Ride bliksem’ kunnen zijn...

Het Friesch Dagblad riep lezers op een zin in te sturen waarmee De Tocht zou kunnen worden aangekondigd. Op tip@frieschdagblad.nl kwamen binnen: Wy binne der klear foar! (bedacht door Poppe Douma), Wy gean riden! (Marcel Weijers), It sil barre (Jitske Velstra), It iis is wetterticht! (Gre Stiksma), Ride bliksem (Rik Mellens), It giet troch! (William Poutsma) en Wy kinne los en Ik soe sizze: gean! (Giny Bastiaans). Volgens de krant werd It is safier het meest ingezonden. Allemaal bewaren voor de volgende koortsaanval.

Laatste update vanuit Den Haag

Ook het kabinet is teleurgesteld in het niet doorgaan van het sportevenement, meldt (opnieuw) De Telegraaf. Minister Schippers (Sport) verklaarde mede namens haar collega’s het „ontzettend jammer” te vinden.

Alle hens aan dek, bedankt!

Het Elfstedenbestuur is trots op alle Friezen die massaal in actie kwamen om de Elfstedenroute sneeuwvrij te maken, zo schrijft de Leeuwarder Courant. Dat saamhorigheidsgevoel maakt het tot een paar bijzondere dagen. „Dat hiene we net graach misse wold”, zei Wieling gisteravond op zijn persconferentie. Dat hadden we inderdaag niet graag willen missen.

En tot slot nog een wist-u-datje

Wist u dat: de Elfstedentocht niet zomaar een toevallige route door Friesland is. Nee, niets van dat alles: de Friese Elf Steden zijn elf plaatsen in Friesland die ooit stadsrechten kregen. Vandaar dat ook de dorpjes Sloten (765 inwoners), Hindeloopen (810) en Stavoren (950) op De Tocht liggen. Omdat Drachten (45.000) en Heerenveen (30.000) nooit stadsrechten kregen, zijn het geen officiële Friese Steden. Zes ‘steden’ liggen tegenwoordig in één gemeente: Súdwest-Fryslân. Die gemeente meldt nog dat Stavoren in 1060 stadsrechten kreeg. Daarmee heeft het dorp de oudste middeleeuwse stadsrechten van Nederland.