Alan Gilbert zoekt zijn eigen klank bij het New York Philharmonic