Vestia verdubbelde risico tot 10 miljard

Rotterdam. - De noodlijdende woningcorporatie Vestia verdubbelde het risico op haar financiële producten in 2010 tot een bedrag van 10 miljard euro. De raad van commissarissen stelde wel vragen, maar had niet genoeg financiële kennis. Dat staat in het jaarverslag over 2010.

De grootste woningcorporatie van Nederland (79.000 huurhuizen), uit Rotterdam, kocht in 2010 op grote schaal derivaten, verzekeringen tegen renteschommelingen op leningen. Vestia verzekerde zich alleen tegen een eventuele rentestijging, maar nam het risico op zich als de rente zou dalen. Nu de rente juist zeer laag staat, vragen de banken meer onderpand en moet Vestia bijlenen. In totaal heeft de woningcorporatie nu 6,1 miljard euro aan leningen; afgezet tegen de bezittingen is er een gat van 2,5 miljard euro.

Omdat Vestia in 2010 meer risico op zich nam dan dat het zich verzekerde, steeg het netto risico op de derivaten van ruim 5 naar bijna 10 miljard euro. Nu is het financiële risico nog even groot, maar Vestia onderhandelt met banken over het doorverkopen van derivaten met risico.

Begin 2011 concludeerde de raad van commissarissen over zichzelf dat „versterking van de kennis” op financieel gebied nodig was. Ook de toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), adviseerde de commissarissen de „financiële en fiscale kennis” te versterken.

De raad stond in 2010 wel ,,uitgebreid” stil bij de exotische financiële producten, maar zag „slechts beperkt liquiditeitsrisico”. Accountant Deloitte had „geen opmerkingen” over de derivaten en de commissarissen spraken hun vertrouwen uit. Deloitte werd wel expliciet gevraagd om „extra gerichte onderzoeken”.

De Tweede Kamer wil zich niet meer vertrouwelijk laten informeren over Vestia, is gisteren besloten op voorstel van de SP en D66. De Kamerleden kregen deze week voor de derde keer een vertrouwelijke brief van minister Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) en voelen zich gemuilkorfd. De Kamer debatteert over drie weken, na het krokusreces, over Vestia. Later volgt een hoorzitting met deskundigen over de corporatiesector.

    • Daan van Lent
    • Eppo König