Rechter kan straks vóór vonnis maatregelen opleggen

Een gebiedsverbod bijvoorbeeld.

Den Haag. Rechters mogen verdachten straks vóór het vonnis maatregelen opleggen, als het aan minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) ligt. Zij schreven gisteren een brief aan de Tweede Kamer over deze plannen.

Rechters kunnen bepalen dat een verdachte verplichte begeleiding of zorg krijgt, of hem een gebiedsverbod opleggen. Hiermee willen Opstelten en Teeven recidive voorkomen en slachtoffers beter beschermen.

De maatregelen kunnen worden opgelegd aan verdachten die relatief lichte misdrijven hebben gepleegd, zoals diefstal of bedreiging. Voor zulke delicten is het niet mogelijk verdachten in voorlopige hechtenis te nemen. Dat kan pas als iemand wordt verdacht van een delict waarop een celstraf van vier jaar of meer staat.

Het ministerie heeft laten onderzoeken hoe de plannen zich verhouden tot de internationale mensenrechten. De voorstellen zouden niet in strijd zijn met het Europees verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM). Het gaat niet om strafmaatregelen en de verdachte wordt dus niet als schuldige behandeld. Maar, waarschuwen de onderzoekers, hier bestaat nog weinig jurisprudentie over.

Opstelten en Teeven willen bovendien dat rechters voortaan een algemene vrijheidsbeperkende maatregel als zelfstandige straf kunnen opleggen. Ze moeten bijvoorbeeld een reisverbod naar een bepaald land voor een aantal jaar kunnen instellen, bij een veroordeling voor strafbare feiten die met kindersekstoerisme of drugstoerisme te maken hadden. De Kamer behandelt het voorstel in de komende weken. NRC