Overlast uit het Oosten

De Haagse PvdA-wethouder Marnix Norder sprak al eens over een „tsunami van Midden- en Oost-Europeanen” die zijn gemeente overspoelde. Met zijn partijgenoot, wethouder Hamit Karakus van Rotterdam, klaagt hij al jaren bij het kabinet over de problemen die de steden met deze migranten ondervinden. Waar mogelijk worden ze uit de daklozenopvang geweerd. Al stuitte de Amsterdamse VVD-wethouder Eric van der Burg op bezwaren van de gemeenteraad om deze winter Polen, Bulgaren en andere inwoners van EU-lidstaten ten oosten en zuiden van Duitsland de deur te wijzen bij de daklozenopvang.

De Poolse ambassadeur in Nederland, Janusz Stanczyk, heeft zich al eerder beklaagd over toenemende vormen van discriminatie die zijn in Nederland verblijvende landgenoten ondervinden. Deze wrevel is alleen maar groter geworden nu de PVV vandaag een meldpunt heeft geopend waar burgers klachten kunnen indienen over overlast die ze ondervinden van „MOE-landers”, dat is hoe Polen, Bulgaren, Roemenen en anderen die uit Midden- of Oost-Europa afkomstig zijn in jargon genoemd worden.

De PVV, die al vreest voor het ontstaan van ‘Eurabië’ en van financiële steun aan Grieken niets moet weten, heeft nu weer een groep buitenlanders in het vizier. Verrassend is dat niet: de partij vindt al langer dat Roemenen en Bulgaren geen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt moeten krijgen en dat Polen die alsnog moet worden ontzegd. Wat betreft de Roemenen en Bulgaren weet de PVV zich gesteund door een royale meerderheid in de Tweede Kamer (VVD, CDA, PvdA, SP). Het kabinet maakt gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor EU-lidstaat Nederland om de Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten tot 2014 te weren.

De vraag is wat de PVV meer denkt te bereiken dan aandacht voor zichzelf met het meldpunt. Het ontbreekt gelukkig allang niet meer aan politieke erkenning van de problematiek die de migratie van Midden- en Oost-Europeanen veroorzaakt. In het zand bevinden zich geen koppen die dat niet willen zien. De Raad voor Korpschefs heeft zelfs een onderzoek aangekondigd naar de criminaliteit waaraan specifiek Bulgaren, Roemenen en Polen zich schuldig maken. Minister Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD) zoekt figuurlijk de grenzen op om te voorkomen dat buitenlanders het werk verrichten dat Nederlandse werklozen zouden moeten doen – maar dat vaak niet willen of kunnen.

Als bij dit alles maar niet wordt vergeten dat het Nederlandse werkgevers zijn die de (goedkopere) Europese werkkrachten hierheen halen en dat het Nederlandse huisjesmelkers zijn die hen vervolgens uitbuiten.