Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Fiscus moet naam tipgever openbaren

De Belastingdienst moet alsnog de naam van een tipgever openbaar maken. De tipgever verstrekte in 2009 informatie over Nederlanders met zwart geld op bankrekeningen in Luxemburg. Ook informatie over zijn beloning moet openbaar gemaakt worden.

Dat heeft de geheimhoudingskamer van de rechtbank in Arnhem deze week besloten in een procedure die is aangespannen door een Nederlander die door toedoen van de tipgever tegen de lamp was gelopen.

Vorig jaar maart droeg de rechtbank in Arnhem de fiscus op om de identiteit van de tipgever openbaar te maken. Maar het ministerie van Financiën besloot toen om de stukken alleen aan de rechters ter inzage te geven. Daarbij beriep Financiën zich op een wetsartikel in het bestuursrecht dat het de overheid mogelijk maakt om vertrouwelijke stukken alleen aan de rechtbank te verstrekken, maar niet aan degene die daar in een procedure om vraagt.

Volgens het ministerie zijn met het vertrouwelijk houden van documenten over het opsporingsonderzoek naar zwart-spaarders in het buitenland staatsbelangen gemoeid. De identiteit van de tipgever moet vertrouwelijk blijven om te voorkomen dat hij, of zijn gezin, slachtoffer worden van wraakacties.

Maar de rechtbank wees de argumenten af na bestudering van de aangeleverde stukken, omdat onvoldoende duidelijk was gemaakt dat het risico van wraakacties inderdaad aanwezig is. Volgens de rechter moet de naam van de tipgever bekend worden gemaakt omdat er een „onlosmakelijk verband bestaat tussen de persoon van de tipgever en de door hem verstrekte informatie”.