Zinvol hoeft niet nuttig te zijn Geen mens heeft ooit de vraag gesteld: 'wat is uw paardbeeld?'

Na de oproep van twee weken geleden schreven negentig lezers van Mens& over hun mensbeeld. In dit katern staat een selectie hieruit. Alle inzendingen zijn te lezen op nrc.nl/mensen.

Deze denkoefening krijgt een vervolg. De kernvraag was en blijft: ‘wat is uw mensbeeld?’ These, antithese, synthese: de vervolgvraag luidt ‘wat valt u op, wat mist u, wat verbaast u bij het lezen van alle bijdragen?’

Reacties, opnieuw in circa 200 woorden, uiterlijk dinsdag 14 februari naar mensen@nrc.nl

Sigbert Samson: De filosoof Peter Sloterdijk schrijft in zijn boek Weltfremdheit over de plaats van de mens buiten de natuur: ‘(..) Een steen ‘ís’, terwijl over de mens, en alleen over hem, kan worden gezegd dat hij ‘existeert’. Ik vind geen toevlucht meer bij het buitenmenselijke; ik ben (..) geen steen, geen plant, geen dier, geen machine, geen geest, geen god.”

Daarmee volgt hij de filosoof Heidegger, die heeft betoogd dat wij de mens tekort doen als wij hem opvatten als een dier met uitzonderlijke vermogens. Wat is dan dat andere, waardoor wij niet, of niet geheel, tot de natuur behoren?

Ik ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat de mens het enige levende wezen is dat zich kan afvragen of zijn existentie zinvol is. Mensen ontlenen hun waarde aan de mate waarin zijzelf of anderen hun leven als zinvol ervaren. En daarbij is niet alles van nut ook zinvol en hoeft iets zinvols niet nuttig te zijn.