Zijn is de ziel

Ger de Wit: Iemand die zich bewust is van de strekking van dit gedicht van Ed Hoornik is voor mij een waarachtig mens.

Hebben en Zijn

Op school stonden ze op het bord geschreven

Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn.

Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven.

Het ene werkelijkheid, het andere schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.

Is van de wereld en haar goden zijn.

Zijn is boven die dingen uitgeheven,

Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.

Is naar de aarde hongeren en dorsten.

Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken.

Is kind worden en naar de sterren kijken

En daarheen langzaam worden opgelicht.