PVV mag niet meer meedoen met de lezing

Nu moet zelfs de rechter eraan te pas komen. Komt het ooit nog goed met de Noord-Hollandse Arondéuslezing? Of blijft de PVV de boel „saboteren”?

Een van negen wandkleden van kunstenaar en verzetsheld Willem Arondéus (1894-1943) in het provinciehuis, Haarlem. Noord-Holland herdenkt hem jaarlijks met een lezing.
Een van negen wandkleden van kunstenaar en verzetsheld Willem Arondéus (1894-1943) in het provinciehuis, Haarlem. Noord-Holland herdenkt hem jaarlijks met een lezing. Foto Maurice Boyer

De lezing die de provincie Noord-Holland jaarlijks in april organiseert ter nagedachtenis aan verzetsheld Willem Arondéus, blijft brandstof voor conflict. De nieuwste rel: de PVV mag niet langer deelnemen aan de werkgroep die de lezing voorbereidt. Een ruime meerderheid van de Provinciale Staten heeft dat gisteren besloten. Ook zal die werkgroep voortaan in beslotenheid haar werk doen. De PVV vecht dat aan met een gang naar de bestuursrechter.

De meeste volksvertegenwoordigers kwamen gisteravond juist naar het provinciehuis om nieuwe trammelant te voorkomen. Genoeg was genoeg. De PVV had eind vorig jaar afspraken over geheimhouding geschonden. De partij openbaarde de naam van de spreker en zijn vergoeding voordat ze definitief vaststonden. PVV-fractievoorzitter Hero Brinkman noemde de kandidaat-spreker René Boender op Twitter een „graaier”, die met de lezing ruim 6.000 euro zou opstrijken. Boender ontving anonieme dreigtelefoontjes en trok zich terug als spreker.

Vorig jaar bliezen CDA en VVD de Arondéuslezing zelfs af. Ze vonden de tekst van spreker Thomas von der Dunk te „partijpolitiek”: Von der Dunk vergeleek de PVV met de NSB.

Tijdens de Statenvergadering gisteravond werd snel duidelijk dat het conflict opnieuw zou opvlammen. Het ene na het andere Statenlid hekelde de opstelling van de PVV rondom de lezing van dit jaar.

De SP: „De PVV probeert op haast terroristische wijze de boel te saboteren.”

De Ouderenpartij: „Brinkman is een acteur die verstrikt is geraakt in zijn eigen spel.”

D66: „Brinkman heeft gezegd de lezing kapot te willen maken.”

Over de meest basale zaken rond de lezing ontstond onenigheid tussen de PVV en de rest. Over het houden van de provincielezing zelf:

Hero Brinkman: „Dat hoort niet bij onze kerntaken.”

D66-Statenlid Petra Hoogerwerf: „Waarom heeft u dan geen amendement ingediend tijdens het bespreken van de begroting?”

Hero Brinkman: „Ik heb wel andere dingen te doen.”

Ook over de werkgroep die de lezing voorbereidt, verschilden de meningen. In de werkgroep zit van elke partij een afgezant.

Brinkman: „Wij zitten in die werkgroep om te controleren hoe de provincie haar geld uitgeeft.”

PvdA’er Xander den Uyl: „Dat is een misvatting van de taak van de werkgroep. Een werkgroep voert een besluit uit. U zit in die werkgroep om de lezing te saboteren.”

De PVV stond gisteren voor een keuze, vond een meerderheid van de Statenleden. Is de PVV bereid zich „fatsoenlijk” te gedragen? Dat de partij geen namen lekt van kandidaat-sprekers, bijvoorbeeld?

Brinkman zei: „De PVV wil in de werkgroep blijven, met dezelfde visie als vóór dit debat.”

Een meerderheid van de Staten zag dat antwoord als een recept voor nieuwe ellende. Dus stemden die Statenleden voor het plan de werkgroep een besloten karakter te geven. Sterker, de Statenleden stemden tegen deelname van de PVV aan de werkgroep.

Ook een garantie op ellende. Brinkman twitterde dat de „PVV wordt uitgesloten”. En hij vecht de beslissing tot beslotenheid aan bij een rechter: het besluit van de Statenleden zou haaks staan op de Wet openbaarheid van bestuur.

De PVV had nog een nieuwtje. De partij is tegen een provincielezing, maar vóór een lezing georganiseerd door de PVV zelf. De Vrijheidslezing. Die moet plaatsvinden op dezelfde dag als de Arondéuslezing. Want samen een lezing houden, dat gaat in Noord-Holland niet meer.

    • Ingmar Vriesema