Pensioenregeling Shell gaat veranderen - FNV noemt het ‘onacceptabel’

Foto AFP / Patrik Stollarz

De huidige pensioenregeling van oliemaatschappij Shell gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2013 worden alle nieuwe werknemers onder gebracht in een individueel beschikbare premieregeling (IBP). Dat betekent dat het pensioenplan versobert, meldt de NOS.

Volgens Shell kost het huidige systeem teveel geld en geeft het veel onzekerheden. Bij Shell werken ruim 11.000 mensen.

Wat verandert er en wat betekent dat?

Economieredacteur Menno Tamminga van NRC Handelsblad legt uit wat er verandert en wat dat betekent:

“Nu is het zo dat Shell en hun werknemers het pensioen door premies betalen. Dat geld gaat in een collectief fonds. Met de komst van een IBP, dat een echt Amerikaans systeem is, gaat de premie in een individueel spaarpotje en kan de werknemer zelf beslissen hoe dat geld belegd wordt. De keerzijde hiervan is dat niet iedereen een even goede belegger is en dat het rendement dan toch lager zou kunnen uitvallen.”

Nieuwe pensioenregeling in lijn met de trend

Volgens Tamminga is de aankondiging van Shell in lijn met de pensioentrend die bij steeds meer multinationals aan de gang is:

“Schommelingen op de beurs komen steeds meer voor eigen rekening van de werknemer. Shell probeert zoals alle grote multinationals de pensioenkosten te beheersen en omlaag te krijgen.”

FNV Bondgenoten: onacceptabel voorstel

FNV Bondgenoten noemt het voorstel ‘onacceptabel’. FNV-bestuurder Egbert Schellenberg zegt in een reactie op hun website het volgende:

“Bij een IBP via een verzekeraar blijft er veel minder pensioenopbouw over dan bij de huidige regeling via het pensioenfonds Shell. (…) Shell gaat hiermee in een stap van de allerbeste pensioenregeling naar de allerslechtste. Dat de aanpassing alleen voor nieuwe werknemers gaat gelden, maakt daarin geen verschil. Het is niet minder dan een sterfhuisconstructie voor het huidige pensioenfonds.”

Volgens Tamminga is de FNV verklaard voorstander van de collectieve pensioenregeling, en Shells plan is precies het tegenovergestelde. Ook kan dit nieuwe pensioenplan verregaande consequenties hebben voor andere bedrijven als zij dit pensioenmodel misschien gaan overnemen:

“Als grote bedrijven verder gaan met individuele spaarpotjes, zou dat kunnen betekenen dat de vakbonden steeds minder zeggenschap krijgen.”

Arbeidsmarktpositie Shell in gevaar?

Ook de arbeidsmarktpositie van Shell zou door het nieuwe pensioenplan in gevaar zijn omdat mensen minder snel bij Shell zouden willen werken. FNV-bestuurder Schellenberg:

“Er is een enorme vraag in de markt naar technisch geschoold personeel. (…) Als je dan opeens de slechtste pensioenregeling hebt, dan zal dit ernstige gevolgen hebben voor de mate waarin mensen voor Shell zullen kiezen als werkgever.”

Volgens economieredacteur Marcel aan de Brugh van NRC Handelsblad is Shell nog altijd een aantrekkelijke werknemer. Ook is volgens hem de arbeidsmarktpositie van Shell niet in gevaar, omdat het bedrijf erg goed in de markt staat. Zo werd vorige week nog bekend dat Shell het afgelopen jaar 54 procent meer winst heeft geboekt dan in 2010, een forse stijging die het gevolg is van de hoge olieprijs.

    • Judith Laanen