Nieuw ‘Opera Aurora’ wordt concurrent Nationale Reisopera

Voor het kunstenplan 2013-2016 heeft het ministerie van OCW één bedrag van 3,5 miljoen geoormerkt voor een productiekern voor opera in Oost-Nederland. Die leek bestemd voor de huidige Nationale Reisopera, die daarmee een korting van 60 procent krijgt opgelegd ten opzichte van de huidige subsidie van 8,5 miljoen. De Reisopera heeft vorige week zijn beleidsplan ingediend voor een toekomst als flexibele productiekern.

Maar nu blijkt dat niet alleen de Reisopera, maar ook de nieuwe Stichting Opera Aurora, een initiatief van het Nederlands Symfonie Orkest (voorheen: Orkest van het Oosten) en Combattimento Consort Amsterdam, een subsidieaanvraag heeft ingediend. Die aanvraag beconcurreert nu die van de Reisopera.

Drijvende krachten achter de nieuwe Opera Aurora zijn Harm Mannak, directeur van het Nederlands Symfonie Orkest (NSO) en Jan Willem de Vriend, chef van zowel NSO als Combattimento Consort. Beide orkesten zijn vaste partners van de Nationale Reisopera. „Het was inderdaad eleganter geweest als we er samen uit waren gekomen”, erkent Mannak. „Dat is niet gelukt. Nog tot in januari hebben we getwijfeld of we dit plan zouden indienen, maar de Reisopera weigerde onze oproep tot overleg.”

Guus Mostart, intendant van de Reisopera, noemt de concurrerende aanvraag „teleurstellend en volstrekt onnodig”. „Het is een opzet tot een vijandige overname. We willen graag samenwerken, maar met behoud van onze artistieke autonomie.”

Mannak (NSO) noemt in iets andere bewoordingen eveneens de behoefte aan meer artistieke zeggenschap als hoofdreden achter de eigen aanvraag. „Tot nu toe kon de Reisopera twee keer per jaar een claim op ons leggen om opera te begeleiden, zonder overleg over titel of aantal musici. Nu, met minder subsidie en een hogere eigen inkomstennorm, werkt een systematiek waarin we als orkest opera plannen vanuit onze eigen totale jaaragenda, beter.”

De Reisopera is overtuigd van zijn eigen plan en ziet de beoordeling door de Raad voor Cultuur en het ministerie van OCW „met vertrouwen tegemoet”. Wrang is dat vandaag de repetities beginnen voor Mozarts Nozze di Figaro door de Reisopera én het NSO onder De Vriend. Mostart: „We proberen emoties erbuiten te laten maar de sfeer wordt apart.”

    • Mischa Spel