Mobiel euthanasieteam begint komende maand

In Den Haag opent de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde een kliniek.

. De stichting Levenseindekliniek gaat per 1 maart patiënten helpen die hun leven willen beëindigen, maar daarvoor niet terecht kunnen bij hun huisarts. De stichting gaat met zes mobiele teams van doktoren en verpleegkundigen euthanasie uitvoeren door het hele land. In Den Haag komt een kleine kliniek, zo is gisteren bekendgemaakt. De kliniek, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), voldoet volgens stichtingsvoorzitter Jan Suyver aan „alle zorgvuldigheidscriteria”. De artsen van de stichting zullen de plaats van de eigen huisarts innemen als die bijvoorbeeld gewetensbezwaren heeft vanwege zijn geloof. Een afwijzing van de eigen arts is vereist om zorg van de kliniek te krijgen.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde kondigde de plannen om een levenseindekliniek te openen vorig jaar aan. In de kliniek zouden jaarlijks ongeveer duizend mensen met een euthanasiewens geholpen kunnen worden. Volgens de NVVE is de kliniek bedoeld voor lichamelijk ongeneeslijk zieken, chronisch psychiatrische patiënten en vroeg dementerenden.

Door complexe regelgeving is het niet direct mogelijk om de zorg die de kliniek biedt in te passen in de zorgverzekering. Voorzitter Petra de Jong van de NVVE: „Dat we nu gesprekken voeren, wil niet zeggen dat de verzekeraars uiteindelijk over de brug zullen komen”. De leden van de vereniging hebben het startkapitaal voor de kliniek opgebracht. Wel zijn er gesprekken gaande met verzekeraars Menzis en Zorg&zekerheid over wat de mogelijkheden zijn. De patiënten worden tot die tijd gratis geholpen.

Artsenfederatie KNMG is huiverig voor de plannen. De federatie vindt dat artsen euthanasie niet gescheiden van andere zorgvragen moeten beoordelen. Er is volgens de KNMG een vertrouwensband nodig om als arts overtuigd te kunnen raken van de „vrijwilligheid en weloverwogenheid” van een euthanasieverzoek. De federatie betwijfelt daarom of een mobiel team een euthanasiewens wel zorgvuldig kan beoordelen. nrc