Mens-zijn is: niet weten wat een mens is

H.I. Berkhout: Wat is een mens? – deze vraag stelde ik mezelf ook toen ik merkte dat mijn echtgenoot van mij weggleed en er later vaat-dementie bij hem werd vastgesteld. Het ergste van deze ziekte, zo zei hij zelf, is dat je het vertrouwen in jezelf kwijtraakt.

Ik ging me afvragen: hoe verhoudt ‘jezelf’ zich tot ‘mens-zijn’?

Hij is nu een mens met minder denkvermogen, maar wel een mens met gevoel, die rust en harmonie nodig heeft, niets meer nastreeft maar stil in zijn stoel zit, een mens die nog wel ervaart maar niet onder woorden kan brengen.

Is een mens die zichzelf kwijt is ook zijn mens-zijn kwijt? Nee, daar twijfel ik niet aan. Ook al denk ik hem als mens die hij was te verliezen, ik ervaar hem nog steeds als een waardevol mens.

Maar wat is dan de mens? Ik kan alleen maar een vermoeden hebben – dat de MENS een mysterie is, die kan ervaren en zich realiseren dat we het niet WETEN wat de mens is. Is het niet zo dat we alleen maar mens kunnen ZIJN?