Kritiek RvS boerkawet

De Raad van State oordeelt hard over het boerkaverbod.

. De Raad van State heeft kritiek op het onlangs door het kabinet aangekondigde boerkaverbod. Het adviesorgaan ziet geen noodzaak voor het handhaven van een dergelijk verbod. Dat schrijft de Raad in een advies op zijn website. Het kabinet zou onvoldoende argumenten hebben gegeven om een boerkaverbod in te voeren. Daarnaast zou de regering zich in haar besluit in te stemmen met het wetsvoorstel laten leiden door „subjectieve onveiligheidsgevoelens” die geen grond vormen om „een algemeen verbod te rechtvaardigen”. Of het kabinet maatregelen zal nemen naar aanleiding van dit advies van de Raad van State is onduidelijk. nrc