Inspectie wist van slechte inbedding microbiologen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateert dat het in het Maasstadziekenhuis op alle niveaus ontbrak aan de juiste organisatie van de veiligheid, maar het is niet sterk dat de IGZ alleen de artsen-microbioloog aanklaagt bij de tuchtrechter. Zonder samenwerking met hygiënisten, verpleegkundigen, specialisten en bestuurders kunnen artsen-microbioloog weinig bereiken.

De stroeve samenwerking tussen artsen-microbioloog en ziekenhuishygiënisten is landelijk een bekend probleem. Al in 1995 hebben vier universitaire medisch centra een pleidooi geschreven, in Medisch Contact, voor inbedding van de infectiepreventie binnen de afdelingen medische microbiologie. Als reactie schreef de IGZ dat dit inderdaad tijd werd, maar initiatieven vanuit de IGZ om tot normering te komen, zijn achterwege gebleven. De IGZ had in haar Maasstadziekenhuisrapport moeten opmerken dat ze het bij haar bekende gebrek aan consensus over de organisatie van de infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen veel te lang heeft laten liggen.

Henri A. Verbrugh

Rotterdam

    • Henri A. Verbrugh