Cruijff is grote winnaar in machtsstrijd

Met de uitspraak van het hof zijn de commissarissen van Ajax alleen komen te staan. Vrijdag kan Johan Cruijff de eindzege behalen.

Achter de rug van Johan Cruijff om zaken regelen, of welke commissaris dan ook, dat gaat het gerechtshof van Amsterdam te ver. Wat veel Ajax-supporters en medestanders van jeugdcomplex De Toekomst op emotionele gronden voelden als een dolksteek in de rug van Cruijff, heeft het hof vanochtend van juridische context voorzien. Het is „aannemelijk” dat binnen de raad van commissarissen van Ajax een vooropgezet plan was om medecommissaris Cruijff buiten de besluitvorming te houden over de benoeming van zijn aartsvijand Louis van Gaal tot algemeen directeur van de club, zegt het hof.

Van Gaals benoeming is dus niet rechtsgeldig, oordeelde het hof. In een hoger beroep dat juist was aangespannen door de directie van Ajax NV om de opschorting van Van Gaals benoeming door de rechtbank in Haarlem terug te draaien, kreeg president-commissaris Ten Have vanmorgen een grote nederlaag te verwerken. Het conflict om de macht bij Ajax lijkt daarmee een uiterst pijnlijk einde te krijgen voor Steven ten Have en zijn drie medestanders in de raad van commissarissen: Marjan Olfers, Paul Römer en Edgar Davids.

Commissaris Cruijff had de uitspraak van de rechter op 7 december in een kort geding tegen Van Gaals benoeming al uitgelegd als grote overwinning. Toen werd nog gesteld dat de besluitvorming rond de benoeming van Van Gaal en interim-directeur Martin Sturkenboom wél in orde was, maar dat het chique zou zijn om de aandeelhouders zich eerst te laten uitspreken via een stemming over het vertrouwen in de raad van commissarissen.

Met deze ondubbelzinnige afwijzing van de gevolgde procedure zal Cruijff nu de totale overwinning claimen. Vrijdag volgt de aandeelhoudersvergadering waarop twee agendapunten stonden: kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Van Gaal en Sturkenboom tot statutair directeur van de vennootschap en het al dan niet opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen. Het eerste punt sneuvelt, het tweede punt blijft overeind. Tenzij de raad van commissarissen zelf besluit terug te treden, met of zonder medecommissaris Cruijff.

Ten Have staat nu bijna geheel geïsoleerd. Wekelijks nemen de protesten in het stadion toe. De ondernemingsraad steunde de benoeming van Van Gaal en interim-directeur Sturkenboom, maar de prominentere personeelsleden van Ajax zoals hoofdtrainer Frank de Boer en veel jeugdtrainers hebben zich uitgesproken vóór Cruijff. De bestuursraad van Ajax – de vertegenwoordiging van de vereniging Ajax ofwel meerderheidsaandeelhouder van de NV – moet nog tot een standpunt komen. Maar een stemming eind november in de ledenraad, de voorganger van deze bestuursraad, was duidelijk: de raad van commissarissen moest opstappen.

Ook Van Gaal, die er volgens Ten Have op had aangedrongen dat Cruijff niet eerder gekend werd, heeft een tik opgelopen. Hij heeft nog geen minuut bij Ajax gewerkt, want zou pas op 1 juli beginnen. Tijdens een zeldzaam publiek optreden in december in Nieuw-Vennep zei hij nog steeds aanbiedingen te krijgen en snel duidelijkheid te verlangen. Die is nu gegeven.

Is de nederlaag totaal? Niet helemaal. Het hof toont namelijk wel begrip voor de moeilijke positie waarin de andere commissarissen waren gekomen door de tegenwerking van Cruijff – onder meer bij de benoeming van kandidaat technisch directeur Marco van Basten.

Peter Wakkie, advocaat van de raad van commissarissen, wijst in een reactie op de mogelijkheid dat de vier Ajax-commissarissen de komende aandeelhoudersvergadering kunnen annuleren, waarmee het vertrouwen niet kan worden opgezegd. Ook kan Van Gaals aanstelling volgens Wakkie via een juist gevolgde procedure alsnog in gang worden gezet. Daarvoor laat de uitspraak van het gerechtshof ruimte. De raad van commissarissen „beraadt zich”, zegt hun advocaat.

    • Bart Hinke