Naïviteit

Noord-Europeanen zijn de liefste en meest beschaafde mensen ter wereld. Maar ze zijn ook naïever dan wie ook. Buiten Europa beseft men dit maar al te goed. Daarom wordt er met een mengeling van bewondering en minachting naar Noord-Europa gekeken. Met bewondering, omdat we hier zo aardig en menslievend zijn. Met minachting, omdat we geen idee hebben hoe in de rest van de wereld de hazen lopen. Ik geef twee voorbeelden.

Eerste voorbeeld. Toen overal in de Arabische wereld revoluties uitbraken en de oude machthebbers aan de kant werden gezet was vrijwel iedereen in Noord-Europa ervan overtuigd dat ook daar nu ten langen leste democratie en rechtsstaat zouden worden gevestigd, net zoals bij ons. Wie daar vraagtekens bij plaatste, werd gezien als een zwartkijker. En zelfs nu nog, terwijl de islamistische partijen een forse meerderheid halen bij de verkiezingen, reageert men overwegend vriendelijk-afwachtend. Dat alles getuigt van een grote naïviteit. Want de Arabische wereld van de nabije toekomst zal weliswaar democratisch zijn, in de zin dat de regimes gesteund worden door de grote meerderheid van de bevolking. Maar de mensenrechten zullen er niet worden gerespecteerd; eerst en vooral de rechten van vrouwen niet. Mark my words!

Tweede voorbeeld. Jarenlang heeft de overheid in de Zuid-Europese landen veel meer uitgegeven dan er aan belastingen binnenkwam. Het tekort is bijgeleend. De staatsschuld in die landen is nu zo hoog opgelopen, dat ze hun betalingsverplichtingen niet meer na kunnen komen. De Noord-Europeanen moeten financieel bijspringen om een faillissement te voorkomen. En natuurlijk doen ze dat. Maar tegelijkertijd eisen ze dat de economie van de Zuid-Europese landen drastisch wordt hervormd. Vanuit de gedachte dat de financiële problemen zullen worden opgelost als er flinke wordt hervormd. Ongelofelijk naïef natuurlijk, om te denken dat zulke hervormingen er echt komen. De Grieken en Italianen gaan echt niet opeens netjes hun belasting betalen. De Spanjaarden gaan niet opeens hun arbeidsmarkt flexibiliseren. De Portugezen gaan zich niet opeens aan de begrotingsregels van de EU houden. Uiteindelijk zullen de Zuid-Europeanen daarom toch uit de eurozone vertrekken en weer hun eigen munt invoeren. Mark my words!

Van naïeve mensen wordt op allerlei manieren misbruik gemaakt. Voor naïeve staten geldt hetzelfde. Als Noord-Europa een rol van betekenis wil blijven spelen moet het zijn naïviteit zien kwijt te raken. Het moet een realistische kijk op de wereld ontwikkelen, maar zonder zijn idealisme te verliezen!

    • Naema Tahir