Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Mobiel euthanasieteam start 1 maart

De stichting Levenseindekliniek gaat per 1 maart patiënten helpen die hun leven willen beëindigen maar daarvoor niet terecht kunnen bij hun huisarts. De stichting gaat met zes mobiele teams van doktoren en verpleegkundigen euthanasie uitvoeren door het hele land.

In Den Haag vestigt ze een kleine kliniek, zo heeft de stichting vanmorgen bekendgemaakt. De teams van de kliniek zullen bij patiënten thuis gaan helpen. Volgens stichtingsvoorzitter Jan Suyver sterft “de Nederlander graag thuis”. Patiënten voor wie dat niet mogelijk is kunnen in de tweede helft van dit jaar terecht in de kliniek. De kliniek, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, voldoet volgens Suyver aan “alle zorgvuldigheidscriteria”.

Ongeveer duizend mensen per jaar

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde kondigde de plannen om een levenseindekliniek te openen vorig jaar aan. In de kliniek zouden jaarlijks ongeveer duizend mensen met een euthanasiewens geholpen kunnen worden. Volgens de NVVE is de kliniek bedoeld voor lichamelijk ongeneeslijk zieken, chronisch psychiatrische patiënten en vroeg dementerenden. Uit haalbaarheidsonderzoek zou blijken dat vooral kankerpatiënten belangstelling hebben voor een levenseindekliniek.

Artsenfederatie KNMG is huiverig voor de plannen. De federatie vindt dat artsen euthanasie niet gescheiden van andere zorgvragen moeten beoordelen. Er is volgens de KNMG een vertrouwensband nodig om als arts overtuigd te kunnen raken van de ‘vrijwilligheid en weloverwogenheid’ van een euthanasieverzoek. De federatie betwijfelt daarom of een mobiel team een euthanasiewens wel zorgvuldig kan beoordelen.

Bekijk hier een reportage die Nieuwsuur vorig jaar maakte over de levenseindekliniek.